logo
- Glas javnosti (http://www.glas-javnosti.rs)

Nova šansa za subotičku "Fidelinku"

BEOGRAD - Kompanija Mineko (Mineco), jedan od akcionara subotičke Fidelinke, napravila je plan reorganizacije kako bi se sprečila likvidacija tog mlinsko-pekarskog preduzeća. Ukoliko Odbor poverilaca i Privredni sud prihvate predlog Mineka, Fidelinka i nezavisna preduzeća koja su trenutno u stečajnom postupku nastaviće da posluju, saopštio je Mineko.

Ističe se da bi na taj način bila sačuvana i radna mesta u Fidelinki i nezavisnim preduzećima a poveriocima bi bio izmiren veći deo dugovanja. Plan reorganizacije podrazumeva i dodatna sredstva koja bi kompanija Mineko uložila u oporavak Fidelinke.

Kompanija „Fidelinka" AD Subotica bila je među vodećim kompanijama iz oblasti pekarske i mlinske industrije. Stečaj nad ovom firmom pokrenut je 28. jula prošle godine zbog duga od oko 700 miliona dinara.

Privredni sud u Subotici pokrenuo je stečajni postupak na zahtev AIK banke iz Niša, kojoj preduzeće duguje oko trista miliona dinara. U Centralnom registru hartija od vrednosti među najvećim akcionarima pored kompanije "Mineko" navode se i "Monjbrej system LTD", zatim „Alisun marketing LTD", i „Unikredit banka Austrija AG.

Nedavno je Beogradska berza objavila da su akcije ovog preduzeća, u toku 2010. godine zabležile najveći pad i da je cena za godinu dana izgubila 63,09 odsto vrednosti.


Pročitajte više na:
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/srbija/glas-javnosti-13-01-2011/nova-sansa-za-suboticku-fidelinku