petak 26. jul 2013.
RSS

ANEKS X - MISIJA EVROPSKE BEZBEDNOSNE I ODBRAMBENE POLITIKE (EBOP)

Član 1
Mandat i ovlašćenja


Misija EBOP-a na osnovu ovlašćenja specijalnog predstavnika Evropske unije (SPEU), vrši ovlašćenja SPEU kao što je to navedeno u članu 2.3 Aneksa IX ovog predloga rešenja.
Šef misije EBOP-a preduzima svakodnevnu operativnu upravu Misije.
Misija EBOP-a i njeno osoblje imaće iste privilegije i imunitet kao što je to i predviđeno članom 4.6 Aneksa ovog predloga rešenja.

 

Član 2
Struktura


Šef misije EBOP-a naimenuje Savet Evropske unije.
Šef misije EBOP-a može uspostaviti bilo koje prisustvo koje on/ona smatra neophodnim, na centralnom i/ili lokalnom nivou, kako bi se osigurala potpuna implementacija elemenata vladavine prava koji proističu iz Predloga rešenja.
Misija EBOP-a ima jedinstven, objedinjen lanac komande.

 

Član 3
Saradnja


Kosovo će pružiti svu odgovarajuću pomoć Misiji EBOP-a za efikasno i delotvorno vršenje dužnosti misije, uključujući kada je to i potrebno pružanje pomoći iz oblasti logistike i administracije.