petak 26. jul 2013.
RSS

O autoru

MILIVOJE IVANIŠEVIĆ (1932)

Autor je više studija, istraživanja i analiza iz oblasti kulturne politike i organizacije kulturnih aktivnosti. Kao autor ili koautor objavio je pored ostalog:
Kulturni život radnika u Srbiji (1965)
Kadrovi u kulturnim i umetničkim ustanovama i organizacijama u Srbiji (1967)
Položaj i uloga umetničkih udruženja danas (1969)
Materijalne osnove kulturnog života u Srbiji (1969)
Domovi kulture (1969)
Delatnost kulture na nedovoljno razvijenim područjima u Srbiji (1972)
Program kulturnog razvoja Banja Luke (1977)
Koncepcija dugoročnog razvoja kulture do 2000. godine (1981)
Društveno-ekonomski položaj kulture u Beogradu (1982)
Srbija - vodič kroz kulturu (1983)
Kulturna situacija u Beogradu i Srbiji (projekt III milenijum SANU (1985)
Materijalni položaj kulture u Jugoslaviji (1987)
Organizacija kulture i nove kulturne potrebe (1989)
Nevolje kulture (1991) i dr.
Bio je višegodišnji glavni urednik Glasnika UNESKA za srpskohrvatsko jezičko područje.
Od početka oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini aktivan je u organizovanju i prikupljanju podataka o zločinima nad srpskim narodom u BiH. Spoljni je saradnik brojnih naučnih skupova o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava.
Objavio je knjige:
Hronika našeg groblja, Beograd - Bratunac 1994.
Izgon Srba iz BiH 1992 - 1995.
Zločini nad Srbima 1992 - 1995.
Koautor je knjiga: Hronika najavljene smrti BiH sa Vesnom Hadživuković i Darkom Tanaskovićem (engeski 1993) i Velike obmane sa Borom Mišeljićem, Fond istin o Srbima IKP N. Pašić 1996.
Urednik je posebnih separata o srpskim žrtvama i počinjenim zločinima objavljenim od 1997. do danas za opštine: Konjic, Kupres, Srebrenica, Bratunac, Goražde, Mostar, Pale i Trnovo, Kozarska Dubica, Derventa, Krupa i Bosanski Novi, Trebinje, Bosanski Šamac, Prijedor, Čelinac i druge.