petak 26. jul 2013.
RSS

"KOSOVSKO OGLEDALO" -- prikaz studije, Živadina Jovanovića u izdanju Beogradskog foruma za svet ravnopravnih

Srbija mora znati šta hoće

Ruski stavovi daju nadu u mogućnost da kosmetska drama bude rešena po principima međunarodnog prava. Ono što zabrinjava jeste još uvek nedovoljno aktivan stav srpskog političkog vrha, kao i neusaglašena srpska politika sa stavovima Rusije

Studija "Kosovsko ogledalo" pojavila se u vreme kada međunarodni pregovori o rešenju statusa Kosova i Metohije, prema mnogim ocenama, ulaze u završnu fazu i kada je Srbiji, pored argumenata, činjenica i važećih principa međunarodnog prava, potrebno i mnogo mudrih, moralnih i sposobnih državnika i diplomata, koji su u stanju da istinu i principe međunarodnog poretka stave u službu odbrane države Srbije, njene teritorijalne celovitosti i suvereniteta.
U "Kosovskom ogledalu" upravo je data suština mogućeg rešavanja i odbrane najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja, koje se, prema rečima autora, rešava jednom na neodređeno vreme i koje svojim ishodom utiče na sudbinu i interese budućih generacija. Odlučujući o sudbinskim pitanjima matice, o njenoj suverenosti i teritoriji, o odnosu prema kulturnoj i duhovnoj baštini, o nacionalnom identitetu, današnja vlast u Srbiji odgovorna je za zaštitu interesa i položaja čitavog srpskog naroda.

O kosovskom pitanju su pisali mnogi autori. Ono postaje posebno aktuelno od nastanka moderne srpske države u devetnaestom veku, a naročito od momenta formiranja tzv. albanske lige u Prizrenu 1878. godine. Ono što izdvaja ovu studiju od drugih autorskih dela jeste i veoma uspešan spoj nekoliko celina koje daje kompletan sadržaj studije. To su: prvo obilje dragocenih istorijskih prikaza i geneze srpsko-albanskih odnosa u procesu rasrbljavanja južne srpske pokrajine i njena internacionalizacija. Ovaj proces, koji je usko vezan za projekat "velike Albanije", podržavale su velike sile Austrougarske i Italije, zatim nemačkog Trećeg rajha, a danas SAD i NATO, sa različitim pobudama i geopolitičkim interesima, ali je suština ostala ista, prekrajanje granica i oduzimanje Kosova i Metohije od Srbije i proterivanje srpskog naroda sa njihovih vekovnih ognjišta.

U "Kosovskom ogledalu" autor je prikazao ne samo produbljenu istorijsko-političku analizu stanja u južnoj srpskoj pokrajini već i suštinu te mračne igre svetskih oligarha. Stari i novi pridruženi protagonisti antisrpske geopolitike pretendenti na evropski jugoistok - SAD i NATO, uz snagu svoje medijske propagande i vojne tehnike, isturili su svoj živi štit - albanski narod na Kosovu i Metohiji i njihove nelegitimne aspiracije koje traju skoro 130 godine, u pokušaju ostvarivanja "velike Albanije" na prostoru susednih država Srbije, a zatim Crne Gore, Makedonije, Grčke.

U "Kosovskom ogledalu" veoma uspešno se razotkriva suština "novog svetskog poretka" na čelu sa SAD i NATO, koji od devedesetih godina u izmenjenim međunarodnim okolnostima, kada nestaje bipolarnost i blokovska konfrontacija promovišu nove geostrateške planove čija realizacija započinje upravo na Balkanu i u Jugoslaviji. Jugoslavija postaje poligon na kome se testiraju nove metode natovske koncepcije "izazivanja i upravljanja krizama" kao element tada još nevidljivog ali osmišljenog sistema upravljanja svetom u bliskoj budućnosti. Autor ukazuje da je ovo period kada međunarodne institucije, poput Oebsa, UN i dr, gube samostalnost i sve više postaju pokriće za američke planove.
Ugrožavanje srpskog, etničkog i državnog prostora na Kosovu i Metohiji danas ima i neke specifičnosti, pre svega, u broju aktera i širini antisrpskog osvajačkog fronta koji ne obuhvata samo najmoćnije sile Zapada, već budi i duhove islamskog fundamentalizma.

Kosovska drama ulazi u svoju završnu fazu. Kako slikovito ističe autor: "na delu je pokušaj alhemičara globalnog sistema da dođu do formule po kojoj bi oduzimanje postojbine srpske države, duhovnosti i kulture i njenu predaju albansko-terorističkoj vrhuški predstavili kao uspeh demokratske vlasti u Beogradu. U politici su moguća razna čuda, ali takav pronalazak teško je zamisliv čak i u konceptu globalnog sistema".
Očevidno je da je u ovom trenutku strategija SAD, NATO i EU usmerena na ubrzano opremanje Kosova i Metohije potrebnim državnim atributima, kao i pripremanje Srbije i njene javnosti da odustanu od svog legitimnog prava na Kosovo i Metohiju.

S posebnom pažnjom autor je u "Kosovskom ogledalu" analizirao stav Rusije prema rešavanju kosovskog problema. Imajući u vidu da je globalna strategija nastupa SAD i NATO prema Jugoslaviji, u stvari, preteča natovskih koncepcija za nastup prema Rusiji, to je u stvari, kako autor ističe, upravljanje ekspanzijom na Istok sa pogledom uperenim prema Rusiji i Evroaziji kao strateškom cilju.
Autor ocenjuje da dolaskom Putina na vlast politika Rusije prema Kosovu i Metohiji postaje aktivnija, jasnija i principijelnija. Ruski predsednik, naročito u ovom periodu kada Zapad insistira da se problem statusa Kosova reši što pre, zalaže se za principijelno rešenje statusa Kosova i Metohije u skladu s postojećim principima međunarodnog prava, s najavom mogućnosti ruskog veta u slučaju da konačno rešenje nema saglasnost obe strane, a posebno da je nametnuto srpskoj strani. Autor naglašava da ovi stavovi i interesi Rusije faktički predstavljaju podršku Srbiji i proširuju prostor za argumentovanje odbrane srpskih interesa. Očigledno je, kako i sam autor ističe, neprihvatljivo jednostrano rešenje za Kosmet jer Rusija štiti svoje interese u suzbijanju separatizma u ruskoj federaciji i postsovjetskom prostoru s već poznatim kriznim žarištima na Kavkazu, kao i problem Abhazije, Osetije, Karabaha i Pridnjestrovlja.

Stavovi Putina svakako daju izvesnu nadu u mogućnost da kosmetska drama bude rešena po principima međunarodnog prava. Ono što zabrinjava i što autor u "Kosovskom ogledalu" naglašava jeste još nedovoljno aktivan stav srpskog političkog vrha, kao i neusaglašena srpska politika sa stavovima Rusije. Srbija mora prvo da bude jedinstvena i da zna šta hoće.
I na kraju, naglasio bih "jasnu poruku autora "Kosovskog ogledala" Živadina Jovanovića: "Kosmetom se ne sme trgovati". U ovoj rečenici sadržana je poruka i državnika diplomate, političara, ali i poruka zabrinutog građanina Srbije koji odgovornima na vlasti u Srbiji, poručuje da se Kosovo i Metohija moraju sačuvati.