petak 26. jul 2013.
RSS

Počeo Bemus

Koncert muzičke škole Stanković

  Koncertom muzi~ke {kole "Stankovi}" otvoren bemus  muzi~ka {kola "Stankovi}, Bemus, Sreten Krsti}, Figarova `enidba BEOGRAD - Na{ najve}i festival umetni~ke muzike Bemus sve~ano je otvoren sino} u Jugoslovenskom dramskom pozori{tu kratkim nastupom perkusionista Muzi~ke {kole "Stankovi}". Glavni program 42. Bemusa, u selekciji violiniste Sretena Krsti}a, po~eo je koncertom mladog perkusionisti~kog dua "Maraca 2" (Maraka tu) iz Velike Britanije i Simfonijskog orkestra RTS-a sa dirigentom Bojanom Su|i}em. Bemus traje do 24. oktobra, kada }e u "Sava centru" gostovati Njujor{ka filharmonija. Jedan od najboljih svetskih orkestara odr`a}e koncert u okviru velike evropske turneje pod upravom Alana Gilberta, a solista }e biti gr~ki violinista Leonidas Kavakos. Na ovogodi{njem festivalu u Kolar~evoj zadu`bini nastupi}e sopran Karen Vur{ iz Francuske, pijanista Vladimir Milo{evi}, kao i Bazelski kamerni orkestar. Na programu su i opere - premijera "Figarove `enidbe" na velikoj sceni Narodnog pozori{ta i "Don \ovani" u izvo|enju Nacionalnog lutkarskog pozori{ta iz Praga, na sceni "Ra{a Plaovi}". Tanjug