petak 26. jul 2013.
RSS

Reč uredništva

"Glas Javnosti" izlazi dvaput nedeljno: Sredom i Subotom. Košta za Srbiju godišnje 80 groša, na pola godine 40, na tri meseca 20 gr. Za Austro- Ugarsku na godinu 10 for. na po godine 5 for. u banknotama. Predplata se šalje g. Peri Đorđeviću odborniku.

 

Pisma, dopisi i oglasi šalju se uredništvu "Glasa Javnosti. Za oglase plaća se prvi put 20 para od reda a posle za svaki put po 10 para čarš. Za "priposlano" 1 gr. i 20 para od reda. Rukopisi se ne vraćaju.


Broj 1. LIST ZA NAUKU I POLITIKU. Godina 1.

Upravni odbor "Kragujevačke Društven Štamparije" - pokreće nov društveni list "GLAS JAVNOSTI" pod uredništvom g. Steve Milićevića biv. urednika "Radenika".

"GLAS JAVNOSTI", po odluci odborskoj, izlaziće za sada dva puta nedeljno u veličini pređašnjeg društvenog lista "Javnosti" i košta godišnje 80 groša, na po godine 40 a tromesečno 20 groša.

Pretplata se šalje na g. Peru Đorđevića, odbornika, a pisma, rukopisi i oglasi uredništvu "GLASA JAVNOSTI". Sa ovim listom družina će se odužiti onim upisnicima "Javnosti", koji su se pretplatili i dalje od konca aprila.

List će se slati samo onim upisnicima, koji se budu pretplatili. Pa zato se umoljavaju svi oni, koji žele list držati, da se što pre jave i pretplatu pošalju.

Iz odborne sednice držane 1 Jula 1874. g. u Kragujevcu