petak 26. jul 2013.
RSS

Oglasi

Obaj broj šiljemo svima upisnicima "Javnosti". Ujedno molimo sve one upisnike, koji su se na "Javnosti" pretplatili bili samo do 1 Maja ili za po godine, da pošalju pretplatu, jer njima družina kragujevačke štamparije ništa ne duguje, a po rešenju odborskom na veresiju nikome se ne može šiljati list.

Umoljavamo naročito naše skupljače, koji nam se još nisu javili, da nam se što pre jave.

Uredništvo "GLASA JAVNOSTI"


Pored naše zadružne manifakturne radnje u Beogradu postojeće, otvorili smo i u Kragujevcu filijal istep od firmom:

"BRAĆA PAVLOVIĆI" BEOGRAĐANI.

Isti smo u svim sortama jespapa snabdeli, iz prvi fabrika, i služićemo g.g. trgovce sa najsolidnijom cenom

13. Jula 1874 god u Kragujevcu

s poštovanjem Braća Pavlovići.

1 - 3


OBJAVA

Plac mase umrle Mare biv. žene Stevana V. Perišića, koji se blizu vašarišta pored puta milanovačkog, sa zasađenim raznim voćem u ovoj varoši nahodi, i koji ima prostora sa pročenja 32 1/2 , sa začelja 32 fata širine, sa desne strane 48 a sa leve strane 45. fati dužine, - iz slobodne ruke prodajem - koji je voljan kupiti, neka mi se pogodbe radi obrati.

26. Juna 1874 god.
u Kragujevcu

Stevan V Perišić
staraoc mase umrle Mare