petak 26. jul 2013.
RSS

Obrazovanje u Nemačkoj

"Naša škola u službi protiv slobode" - tako se zove jedna nova knjižica, koja je izašla u Nemačkoj od E. Saka. Iz te knjižice saopštavamo ove značajne reči: "Kad pre pet godina u pruskoj skupštini poslanik Jevđenije Rihter predloži da se 50000 talira određenih kao nagrada za trku s konjima, upotrebe na škole pa izreče načelo: "Najpre seljak, pa onda konj, tada jedan ministar izvrnu stvar pa reče: da je trka s konjima mnogo važnija od obrazovanja seljaka! I "narodni zastupnici" pridružiše mu se i dadoše svoga glasa za konje a protiv seljaka!- I ništa bolje ne dokazuje nepoštenu nameru vlade sa narodnim obrazovanjem od uređenja škola i sve strožje deljenje njiva. Tako uvelo se staleško i kastinsko vaspitanje, kakog nije ni u srednjem veku bilo. U osnovnim školama obučavaju se "geaci", a više škole pretvorene su polagano u kaderske zavode. Kleginsko je vaspitanje poslednja najznačajnija dopuna milatarizma. Kad se pregleda sva istorija narodnog obrazovanja i stanje škola, vidi se da su narodne škole tako majstorski ujdurisane da je prosto nemogućno razvijanje naroda za slobodu. Škole su mesta gde se narod dresira za neslobodu. Proračunata celj je naših škola da zaglupljuju narod. Da narodno obrazovanje bude onako kako traži i mora da traži demokratija, ne treba se nadati od ministara i zastupništva zemaljskog i opštinskog, onakog kakvo je sada. Već od pre 30 godina ide naše zakonodavstvo u svakom pogledu putem koji je progivan interesima narodnim, niti ima izgleda da će se toga puta skoro okanuti. Ali baš time se dokazuje da vlada - ide na to da se osigura protiv naroda, protiv težnja narodnih prijatelja. To je ono što je narodnom obrazovnaju u smislu sve slobodnijeg nesprečnog razvijanja mora biti, htelo ne htelo, u protivrečnosti i borbi sa svima strankama koje podupiru (i pljačkaju?) državu?" - Eto pravo fotografije sreće i blagostanja u hvaljenoj Nemačkoj!