petak 26. jul 2013.
RSS

O karlovačkom crkveno-narodnom saboru

Za 29 Juni sazvati crkveni-narodni sabor u Karlocima - otvoren je 30 Juna.

Sabor je sazvan da prvo i prvo izoira patrijarka, čije je mesto od smrti Mašarevića 1887 godine upražnjeno. U sednici 4 Jula sabor je jednoglasno izabrao za patrijarha vladiku Arsenija biv. administratora, koga je vlada sa administratorske dužnosti uklonila što ga smatra za člana tamošnje narodne stranke, i postavila je na njegovo mesto vladiku Nikanora Grujića sadanjeg protivnika narodne stranke i narodne samostalnosti.

Narodna stranka, na čelu koje stoji Miletić, sada je održala sjajnu pobedu nad kaluđerskom strankom. 63 glasača glasali su za Arsenija V. kandidata narodne stranke, 7 protivne strane uzdržali su se od glasanja, a 5 nisu bili prisutni.

Madžarskoj je vladi, koja bi zajedno sa mađarskom vladajućom klasom htela da se nekako Srbi pretope u Madžare i da ih na taj način ne stane - vrlo krivo, što je jednoglasno za patrijarha izabrat kandidat srpske narodne stranke. I govori se, da će vlada savetovati kruni, da ga ne potvrdi, već da se po novo izbor patrijarha učini. Rasume se, da to ne bi bilo "ustavno" no ta "ustavnost" je i načinjena baš da štiti interese samo vladajuće klase, pa zato nije nikakav greh ako oni prekorače te gole forme, da odklone nešto što nebi išlo u njihovu korist. Govori se takođe, da će i sam Stojković "podneti ostavku". Od prilike onako podneti, kao kad kakav ministar predsednik zdrav kao dren a -eljan vlasti podnosi ostavku "zbog slabog zdravlja".

Mi ćemo našim čitaocima javljati, šta se bude dalje radilo na crkveno-narodnjem saboru u Karlovcima, koji je odložio svoje sednice za deset dana, dok ne stigne rešenje "krune", što se tiče izbora patrijarha.

Ovde da dodamo još samo to, kako naša braća pod "tuđinom" biraju i crkvenu poglavicu, a mi "šumadinci" još nismo "dozreli", - po mišljenju mnogih silnih - da biramo u našoj zemlji i najmanjeg praktikančića.