petak 26. jul 2013.
RSS

Kragujevačka novost

Noću između 11. i 12. ovog meseca izgorelo je seno g. Janka Pazarca. - Šteta iznosi 100 dukata.

Od 14. ovog meseca povišena jeu ovoj varoši taksa lebu sa 6. par. čar. i tako sada je oka leba 60. par. čar.

Uzrok je ovaj povišici poslednja pijaca, na kojoj je vrlo malo brašna bilo.

Ako i dalje ova suša ostane, možemo se pouzdano nadati, da će lebac još više poskupiti, jer je voda još i sada mala, tako, da su vodenice gotovo, već prestale raditi.