nedelja 30. jun 2013.
RSS
• Vesti •
Početna > Vesti > Nema nagodbe za pirateriju

Nema nagodbe za pirateriju

BEOGRAD - Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal ne nudi nagodbe niti odlaže krivično gonjenje kada su u pitanju osumnjičeni za pirateriju odnosno izvršioci krivičnih dela zloupotrebe autorskih prava, a zalaže se i za pooštravanje kaznene politike u toj oblasti.

Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je da su zaprećeno kazne relativno male i kreću se od tri meseca do pet godina zatvora.

"Kazne variraju od načina izvršenja krivičnog dela, odnosno da li je neko, na primer, samo prikazao određena dela ili se bavio njihovom prodajom radi sticanja protivpravne imovinske koristi", rekao je Stamenković.

On je, međutim, istakao da je tužilaštvo zauzelo stav da u "piratskim" predmetima iz svoje nadležnosti (krivična dela koja prelaze milion dinara ili 2.000 protivpravno napravljenih kopija), a zbog pojačane društvene opasnosti, neće preduzimati radnje koje bi vodile do toga da dođe do sporazuma o priznanju krivice ili oportiuniteta (odlaganje krivičnog gonjenja, uz obavezu da se uplati određena svota novca u humanitarne svrhe ili izvrši rad u javnom interesu).

"Sve naravno zavisi od slučaja do slučaja, ali takav stav držimo od 2010. godine i čini mi se da smo sa tim pooštrenim stavom, što se tužilaštva za VTK tiče, uspeli da pošaljemo poruku da izvršenje ovakve vrste krivičnih dela neće biti tolerisano", naglasio je tužilac.

On je napomenuo da smatra da u oblasti zaštite intelektualne svojine, odnosno borbi protiv zloupotrebe autorskih i drugih srodnih prava ima mesta pooštravanju kaznene politike za krivičnu odgovornost.

"Što se tiče zakonodavca mogao bi da se poveća i minimum i maksimum kazni. Isto se tiče i sudova koji izriču kazne, mogu da zaprećene kazne primene tako što će češće izricati efektivne kazne zatvora sa dužim vremenom trajanja", ukazao je Stamenković.

Tužilac je ukazao da je 1. januara 2010. godine došlo do promene u nadležnosti Tužilaštva za visoko tehnološki kriminal tako da jedan broj krivičnih dela, koja ne prelaze imovinski cenzus od milion dinara ili broj od 2.000 protivpravno napravljenih kopija, ne spada u nadležnost tog tužilaštva već redovnog (osnovnih javnih tužilaštava).

"To ne umanjuje značaj borbe protiv te vrste kriminaliteta i postupanje javnih tužilaštva, već znači da je došlo do uže specijalizacije tužilaštva za VTK", ukazao je Stamenković.

Imajući u vidu tu vrstu promene, može se konstatovati da je od januara 2010. u tužilaštvo za VTK stigao značajno manji broj krivičnih prijava iz te oblasti nego što je bilo ranije, naveo je Stamenković.

To je, kako je rekao, delom zbog toga što je nadležnost promenjena, delom što je u prethodnom periodu, a naročito sada, pojačana aktivnost pripadnika MUP-a, kao i finansijske policije jer je jedan deo nadležnosti u brobi protiv piraterije prešao i na nju.

"Finansijska policija je obavezna, na osnovu posebnog zakona, da prilikom pregleda poslovanja određenog pravnog subjekta kontroliše i da li je softver koji taj subjekt koristi, legalan", ukazao je Stamenković i zaključio da je težište borbe protiv zloupotrebe intelektualnih i autorskih prava u ovom trenutku ravnomerno podeljen između MUP-a, Tužilaštva za VTK i finansijske policije.

Stamenković je konstatovao da je broj prijava za pirateriju manji i da je na ulicama mnogo manje "uličnih preprodavaca" nego što je bio ranije.

"Nije na zadovoljavajućem nivou i mogao bi da bude mnogo bolji ali u odnosu na početnu tačku pre desetak godina danas imamo čime da se pohvalimo", naveo je tužilac.

On je međutim podsetio da je sada primat preuzeo sam Internet, tako da građani po, kako je rekao, saznanjima tužilaštva, dolaze do piratskih kopija autorskih dela putem određenih servisa na Internetu.