petak 8. avgust 2008.
RSS
• Tema •
Početna > Tema > Tačka dva - zločini protiv mira

Ekološki pokret Novog Sada inicirao optužnicu protiv čelnika SAD, NATO i OVK (8)

Tačka dva - zločini protiv mira

1. Izjava o prekršaju

Svi optuženi, zajedno sa drugim osobama, u periodu do 23. maja 1999. godine, učestvovali su u planiranju, pripremanju, započinjanju i vođenju agresivnog rata, koji je takođe bio rat suprotan međunarodnim konvencijama, sporazumima i uveravanjima.

2. Detalj o planiranom, pripremljenom, započetom i vođenom ratu

a) Rat naveden u izjavi o prekršaju po tački dva optužnice i datum njegovog otpočinjanja su: protiv SR Jugoslavije, 24. marta 1991. godine.

b) Ovim se nadovezujemo na tačku jedan optužnice koja tereti optužene da su vodili agresivan rat.

c) Ovim se nadovezujemo na dodatak C optužnice koja daje detalje o kršenju međunarodnih konvencija, sporazuma i uveravanja koje su optuženi počinili tokom planiranja, pripremanja, i započinjanja ovoga rata.

3. Odgovornost pojedinaca, grupa i organizacija za prestupe navedene u tački dva

Dodatak A ove optužnice sadrži izjavu o odgovornosti pojedinih optuženih za prestupe navedene u tački dva optužnice. Dodatak B ove optužnice sadrži izjavu o odgovornosti grupa i organizacija, koje se nazivaju kriminalne grupe i organizacije, za prestupe navedene u tački dva optužnice.

TAČKA TRI - RATNI ZLOČINI

1. Izjava o prekršaju

Svi optuženi su činili ratne zločine između 24. marta 1999. i 23. maja 1999. godine u SR Jugoslaviji.

Svi optuženi, delujući u saradnji sa drugima, formulisali su i izvršili plan ili zaveru da počine ratne zločine. Taj plan je uključivao, između ostalog, praksu „vazdušnih udara“ koja obuhvata metode borbe i vojne akcije koje se direktno suprotstavljaju zakonima i običajima rata.

Navedene ratne zločine su izvršili optuženi i druge osobe za čija dela su odgovorni optuženi pošto su te osobe, kada su činile navedene ratne zločine, izvršavale plan ili zaveru da se vrše ratni zločini, a u formulisanju i završavanju toga plana ili zavere su optuženi učestvovali kao vođe, organizatori, podstrekači i saučesnici.

Te metode i zločini su predstavljali kršenje internacionalnih konvencija, internih prekršajnih zakona i opštih principa krivičnog zakona izvedenih iz krivičnih zakona svih civilizovanih zemalja, a bili su uključeni ili deo sistematskog načina ponašanja.

(A) UBIJANJE CIVILNOG

STANOVNIŠTVA SR JUGOSLAVIJE

Tokom celokupnog perioda napada vazdušnih snaga, optuženi su, u cilju sistematskog zastrašivanja stanovnika, ubijali civile.

Ubistva su činjena različitim sredstvima, uključujući korišćenje raketa, krstarećih projektila, kasetnih bombi i navođenih projektila. Zaverenici su počinili nameran i sistematski genocid, tj. istrebljivanje rasnih i nacionalnih grupa, protiv civilnog stanovništva na određenim teritorijama da bi uništili određene rase i klase ljudi i nacionalne, rasne i verske grupe, naročito Srbe i sve manjine koje žive na teritoriji SR Jugoslavije.

Ta ubistva su protivna međunarodnim konvencijama, naročito članu 46 Haške konvencije iz 1907. godine, zakonima i običajima rata, opštim principima krivičnog zakona izvedenih iz krivičnih zakona svih civilizovanih zemalja i internim prekršajnim zakonima zemlje u kojoj su ti zločini počinjeni.

Sledeći detalje kako i svi detalji koji se kasnije objavljuju u ovoj tački su samo primeri, nisu jedinstveni u odnosu na druge konkretne slučajeve, i izneti su bez uskraćivanja prava tužilaštvu da priloži dodatne dokaze o ubijanjima civila.

1. Sledeći oblici zločina su preduzimani u Jugoslaviji ili protiv građana Jugoslavije:

Između marta 1999. i maja 1999. godine, najmanje 1.200 ljudi, žena i dece, od najranijeg detinjstva do duboke starosti, ubijeni su od NATO vazdušnih snaga na Kosovu i u drugim delovima SR Jugoslavije.

Do masovnog bombardovanja civila je došlo u prigradskim naseljima Beograda.

U Nišu, bombardovana je centralna pijaca u toku dana, tokom radnih sati. Broj žrtava je 15.

Osim odraslih, NATO zaverenici su nemilosrdno uništavali čak i decu. Ubijali su ih zajedno sa roditeljima, u grupama ili pojedinačno. Ubijali su ih u zabavištima i bolnicama.

U Batajnici, NATO vazdušne snage su ubile dete od tri godine.

U putničkom vozu u blizini Grdeličke klisure ubijen je neidentifikovan broj civila.

Broj žrtava se ne može utvrditi jer je korišćena zapaljiva bomba koja onemogućava uspešnu sudsko-medicinsku analizu.

Dvadeset civila je ubijeno u autobusu kod Savinih voda u blizini Peći.

23. aprila 1999. godine, 16 novinara i drugih zaposlenih u RTV Srbiji je ubijeno na dužnosti, kada je bombardovana zgrada RTV Srbije u centru Beograda.

20. maja 1999. godine bombardovana je bolnica „Dragiša Mišović“ u Beogradu. Ubijena su tri nepokretna pacijenta i službenik obezbeđenja.

Sutra: Zločini sustižu jedan drugi