petak 24. jun 2011.
RSS
• Srbija •
Početna > Srbija > Javni poziv za uzgoj priplodne jagnjadi

Javni poziv za uzgoj priplodne jagnjadi

KRAGUJEVAC - Direkcija za robne rezerve Kragujevca raspisala je javni poziv na koji do 20. jula mogu da se prijave nosioci poljoprivrednih gazdinstava zainteresovani za čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi.

Pravo da se prijave na poziv imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava čija je proizvodnja i prebivalište na teritoriji Kragujevca, da nemaju neizmirene obaveze prema Direkciji za robne rezerve i budžetu grada, kao i da poseduju objekat za smeštaj i uzgoj ovaca u kojem nemaju ovce ili imaju manje od pet grla. Uslov je, takođe, i da nosilac poljoprivrednog gazdinstva nema više od 45 godina života.

Poziv je raspisan sa ciljem utvrđivanja rang liste za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodne jagnjadi iz gradskih robnih rezervi, a sve informacije poljoprivrednici mogu dobiti i putem telefona 034/330-894.

Zainteresovani poljoprivrednici dokumentaciju za čuvanje i uzgoj priplodnih jagnjadi mogu preuzeti u Odeljenju za poljoprivredu Direkcije za robne rezerve. Tu tokumentaciju potom sa dokazom o registraciji gazdinstva, fotokopijom lične karte i izjave o kućnoj zajednici, poljoprivrednici treba da predaju u zatvorenoj koverti Direkcija za robne rezerve.