sreda 20. mart 2013.
RSS
• Srbija •
Početna > Srbija > U Pomoravlju maloletnici sve brutalniji

U Pomoravlju maloletnici sve brutalniji

JAGODINA - Maloletnici u Pomoravskom okrugu postali su sve
brutalniji u vršenju kriminalnih dela, pokazuju podaci Policijske uprave
u Jagodini
.

Kako se navodi, o tome svedoči i primer maloletnika koji je nedavno
ispred kafane u okolini Ćuprije nožem povredio pet lica, među kojima su
bila i dva policajca. Podaci PU u Jagodini pokazuju da je za poslednje
dve godine u padu broj lakših krivičnih dela koja su počinila maloletna
lica, a u porastu su teške krađe.

U Pomoravskom okrugu su maloletnici 2012. godine počinili 144 krivičnih dela, a 2011. godine 131.
Prošle godine evidentirano je više razbojništva i to pet razbojništva
sa upotrebom oružja i 94 teških krađa. U 2011. godini nije bilo
razbojništva, a počinjeno je 60 teških krađa.

Inspektorka za suzbijanje maloletničke delikvencije u PU u Jagodini Suzana Živković kaže da je i među maloletnicima sve niži prag tolerancije.

"Krivična dela se vrše sa elementima nasilja, grubosti i
agresivnosti. Najveći broj krivičnih dela je iz oblasti imovine, a među
njima najviše je teških krađa. Najčešće se obijaju prodavnice, trafike,
automobili, kuće. Sve češće kradu i sekundarne sirovine", objasnila je
Živković.

Ona kaže da, iako se za poslednje dve godine beleži rast krivičnih
dela koja su počinili maloletnici, smanjen je procenat učeća maloletnika
u ukupnom broju izvršenih krivičnih dela sa 10 na 6,5 odsto. U porastu
je i broj podnetih prekršajnih prijava, uglavnom zbog tuča. Tokom 2012.
godine Centar za socijalni rad u Jagodini je dobio 99 zahteva
Prekršajnog suda za dostavu nalaza i mišljenja u postupcima prema
maloletnim licima i 110 zahteva Višeg suda u krivičnim postupcima.

Direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini Biserka Jakovljević
kaže da se kod prekršaja najčeće kao mera izričce opomena ili novčana
kazna. Kod krivičnih dela mera je uglavnom stavljanje pod pojačan nadzor
roditelja, a vrlo retko se maloletni prekršioci šalju u vaspitno
popravni dom.

Centar ima u planu da uvede i neke nove mere kao što je dobrovoljni rad i obavezno prisustvo edukativnim programima. U
planu je za ovu godinu i osnivanje Savetovališta za decu i mlade sa
poremećajima u ponašanju u cilju uspešnije resocijalizacije i socijalne
integracije.