petak 10. decembar 2010.
RSS
• Srbija •
Početna > Srbija > Otvoren azil za pse lutalice u Pirotu

Otvoren azil za pse lutalice u Pirotu

PIROT - Javno preduzeće "Komunalac" u Pirotu otvorilo je azil za pse lutalice na prostoru u blizini buduće regionalne sanitarne deponije. Prema procenama "Komunalca", na području grada ima više od hiljadu pasa lutalica. U azilu će moći da se prihvati oko 250 pasa pošto budu pregledani, sterilisani i čipovani.

Izgradnja azila sa otkupom zemljišta "Komunalac" i opštinu Pirot koštala je do sada oko 2,5 miliona dinara, a kad se završi kompletna izgradnja koštaće oko pet miliona. U azilu će u početku raditi samo jedan radnik koji će se starati o psima.

Zamenik direktora "Komunalca" Boban Tolić rekao je da će azil moći da prihvati više od 200 pasa sa ulica grada. "Time samo trenutno rešavamo problem. Međutim, problem nećemo moći da rešimo ukoliko se nastavi sa starim ponašanjem da svako može da pusti svog psa na ulicu i da ga od kućnog ljubimca pretvori u lutalicu. Potrebna je i dalje edukacija građana i izmena nekih opštinskih odluka koje će regulisati takvo ponašanje građana", rekao je Tolić.

Opštinski javni pravobranilac Dejan Živković rekao je da su u Osnovnom sudu u Pirotu u toku parnični postupci po šest tužbi građana zbog ujeda pasa lutalica. "Njih šestoro ukupno potražuje 1.515.000 dinara. Da bi se smanjila procedura i izbegle sudske parnice i troškovi, odbornici SO su usvojili Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Ovim Pravilnikom je građanima data mogućnost da svoje zahteve za naknadu štete reše vansudskim poravnanjem. Tim poravnanjem isplaćeno je ove godine 110.000 dinara", rekao je Živković.