nedelja 9. novembar 2008.
RSS
• Slobodno vreme •
Početna > Slobodno vreme > Zaštita trudnica

Savet lekara - Dr Radomir S. Blagojević, specijalista medicine rada i profesionalnih bolesti

Zaštita trudnica

Danas je sve veći broj žena u radnom odnosu. Tako je žena pored majke i domaćice postala i radnica. Zakonom je regulisano da se zabranjuje rad trudnicama u trećoj smeni. Posebno treba ženu majku zaštititi od noćnog rada. Noćno odsustvo majke nepovoljno deluje na psihički razvoj deteta, lišava ga sigurnosti da je „njegova majka tu pored njega, da ne mora da se brine i strahuje, znači da može mirno da spava“. Prema zakonskim propisima, zaposlene žene spadaju u kategoriju koja uživa posebnu društvenu zaštitu. Posebnu zaštitu trudnica na teškim fizičkim poslovima, na radnom mestu sa štetnim delovanjem, zaštitu od noćnog i prekovremenog rada, obezbeđuje porođajno plaćeno odsustvo, skraćeno radno vreme posle porođaja, negu malog deteta i druga prava kojima se osigurava zaštita materinstva. Zabranjuje se rad sa hemikalijama, pesticidima, rad u zagušljivim prostorijama gde ima otrovnih para i gasova. Trudnice ne smeju biti izložene živim parama, gasovima metana, prašini mangana i drugim otrovnim gasovima i parama. Trudnicama se strogo zabranjuje rad sa rendgen aparatima i drugim radnim mestima gde postoji radijacija-zračenje.

Komentari

Strategijom za podsticanje rađanja koju je usvojila Vlada Srbije početkom godine predviđeno je, između ostalog, da se za vreme trudničkog bolovanja umesto sadašnjih 65 odsto plate dobijata puna zarada. Sprovođenje ove mere je predviđeno za 2009. godinu.

Da li ima nade da se ova mera sprovede ili je pala u zaborav pod uticajem svetske krize?