sreda 29. februar 2012.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Ovo su zaključci Saveta ministara EU

Ovo su zaključci Saveta ministara EU

Rumuni traže izveštaj o zaštiti manjina

Ankes 2. unet je na zahtev Rumunije, čiji je ministar spoljnih poslova
Kristijan Dijakonesku dao saglasnost za preporuku da se Srbiji dodeli
status kandidata, ako se Beograd obaveže da će poštovati prava
nacionalnih manjina.

Prema pismenom zahtevu rumunskog ministra, Bukurešt traži da Evropska
komisija do oktobra ove godine podnese Savetu ministara izveštaj kako
Srbija sprovodi zakone o zaštiti nacionalnih manjina.

U pismu Dijakoneskua navodi se da je takođe neophodno poštovanje
protokola Bukurešta i Beograda i obrazovanje zajedničke komisije za
zaštitu manjina na temelju odredbi OEBS-a.

BRISEL - Savet ministara podseća na mišljenje Evropske komisije iz oktobra 2011. o zahtevu Srbije za članstvo i zaključima Saveta od 5. decembra 2011.

U skladu sa zaključima Evropskog saveta od 9.
decembra, Savet je ispitao i potvrdio da Srbija nastavlja da iskazuje
uverljivu posvećenost i da je postigla dalji napredak u iskrenom
sprovođenju sporazuma postignutih u dijalogu Beograd-Priština,
uključujući o integrisanom upravljanju prelazima, da je postigla
sporazum o inkluzivnoj regionalnoj saradnji i da je aktivno sarađivala u
omogućivanju Euleksu i Kforu da sprovode svoje mandate.

U svetlu tog ispitivanja, Savet preporučuje da se Srbiji dodeli status
kandidata i očekuje potvrdu ove odluke na martovskom zasedanju Evropskog
saveta.

Povodom Kosova, Savet podseća na svoje zaključke od 5.
decembra. Bez prejudiciranja stava država članica o statusu ili budućim
odlukama Saveta, Savet uzima k znanju nameru Evropske komisije da pokrene studiju izvodljivosti za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova.

Savet poziva obe strane da nastave sprovođenje svih do sada postignutih sporazuma.

U fusnoti se navodi da oznaka "Kosovo" ne prejudicira poziciju o
statusu i da je uskladu s Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i
mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Saopštenje Evropske komisije za zapisnik Saveta ministara

Aneks 1. Studija izvodljivosti Evropske komisije
ispitaće da li su ispunjeni politički, ekonomski i pravni kriterijumi za
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Pokretanje studije
izvodljivosti za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom ne
prejudicira pravni status i poziciju država članica o priznanju Kosova.

Aneks 2. Poštovanje i zaštita manjina važan je element
kriterijuma za pristup EU. Kao što je navedeno u Mišljenju iz oktobra
2011, Evropska komisija smatra da, dok u Srbiji postoji pravni i
institucionlni okvir za poštovanje i zaštitu manjina, primenu treba
dalje unaprediti. Komisija će nastaviti pažljivo da nadzire napore
Srbije u ovom pogledu i izvestiće o tome u Izveštaju o napretku za 2012.
koji treba da izađe u oktobru 2012.

Aneks 3. Evropska komisija potvrđuje da će nadzirati
da li Srbija održava nužni stepen pridržavanja kriterijumima o članstvu,
uključujući doslednu primenu usvojenih zakona, s posebnom pažnjom na
vladavinu zakona i unapređenje poslovnog okruženja, što je razmotreno u
paragrafu 51. zaključaka sa Saveta ministara o opštim poslovima i biće
navedeno u Izveštaju o napretku za 2012. Sprovođenje sporazuma
postignutih u okviru dijaloga Beograd-Priština takođe će biti praćeno.