sreda 24. novembar 2010.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Albanska dijaspora poslala Kosovu 422 miliona evra

Albanska dijaspora poslala Kosovu 422 miliona evra

PRIŠTINA - Kosovski Albanci su prošle godine od dijaspore primili 422,7 miliona evra, od kojih je 191,6 miliona evra ili 45 odsto bilo u gotovini, pokazalo je istraživanje predstavljeno u Prištini. U istraživanju "Izveštaj o doznakama na Kosovu 2010", koji je uradio UNDP na Kosovu navodi se da je 47,7 miliona evra ili 11 odsto primljeno u naturi, dok je 183,4 miliona evra stiglo na Kosovo u formi "troškova migranata", odnosno potrošnje migranata tokom poseta Kosovu.

Preko neformalnih kanala, 58 odsto doznaka je primljeno preko neformalnih kanala, direktno od migranata pošiljaoca ili porodičnog prijatelja. Kroz institucionalne kanale, banke ili agencije, primljeno je 42 odsto doznaka. Više od 45 posto ukupnih doznaka u gotovini koristi se za potrošnju, 11 odsto se koristi za poslovne investicije, dok se daljih 12 odsto doznaka koristi za stambene investicije. Doznake iz inostranstva prima 19,6 odsto kosovskih domaćinstava, koja očekuju isti iznos priliva novca kao i prošle godine.

U proseku, domaćinstvo na Kosovu ima 5,25 članova. Domaćinstva koja primaju doznake imaju u proseku jednog člana više. Tačnije, domaćinstva primaoca doznaka imaju 5,9 članova, a domaćinstvo neprimalac doznaka ima 5,1 člana. Udeo domaćinstava koja primaju doznake je viši kod porodica koje se nalaze u ruralnim oblastima nego kod familija u urbanim sredinama.

Pored toga, na području Peći, Gnjilana i Prizrena, udeo domaćinstava koja primaju doznake ima tendenciju da bude veći nego u drugim područjima Kosova. Nezaposlenost je veća kod domaćinstava koja primaju doznake.

Utvrđeno je da su prosečna mesečna primanja domaćinstva na Kosovu 442 evra.

Isključujući prihode od doznaka utvrđeno je da domaćinstva primaoca doznaka zarađuju manje od domaćinstava koja ne primaju doznake. Značajna razlika je ustanovljena u visini troškova između domaćinstava obe grupe. Domaćinstva koja primaju doznake troše, u proseku, 445 evra mesečno, dok domaćinstva koja ne primaju doznake troše 377 evra mesečno.