sreda 23. novembar 2011.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Bosanci i Hercegovci postaju narod?!

Bosanci i Hercegovci postaju narod?!

SARAJEVO - Aktiviranjem presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, po kojoj predstavnici ostalih naroda u BiH moraju imati pravo da aktivno učestvuju u  političkom životu, još je jednom pokrenuta priča da u budući ustav države treba ugraditi klauzulu po kojoj će se svi oni koji se izjašnjavaju kao Bosanci i Hercegovci tretirati kao pripadnici naroda.

Čelni ljudi Helsinškog odbora za ljudska prava u BiH, koji su više puta u svojim saopštenjima sugerisali da se problematika pojmova Bosanac i Hercegovac, kao opredeljenja pojedinih građana BiH, reši, izišli su sa predlogom da se ova grupa svrsta u red ostalih, kao što je slučaj sa, na primer, Romima, Jevrejima, Česima ili Nemcima i da uživa sva politička i građanska prava.

U zahtevu koje je vlastima u BiH i međunarodnim institucijama prezentirao Helsinški odbor za ljudska prava stoji kako se jedan broj građanki i građana BiH ne želi ili ne može da izasni kao pripadnik bilo kojeg konstitutivnog naroda ili nacionalne manjine.

Oni se izjašnjavaju kao Bosanci, Hercegovci, Bosanci i Hercegovci ili drukčije. Ali, ovi identiteti nisu službeno priznati, tako da se osobe koje se tako izjašnjavaju podvode pod kategoriju ostalih, , prenosi Večernji list.
 

Zato su iz Helsinškog odbora sugerisali vlastima BiH da poštuju individualno izjašnjavanje svakog, pa time i da prihvate mogućnost da se neko nacionalno izjasni kao Bosanac, Hercegovac... Oni tvrde da su većina prava ove kategorije stanovnika ugrožena.

Ugrožena su njihova politička prava da budu zastupljeni u nekim telima koja odlučuju, a ne mogu dobiti ni posao u svim onim institucijama i ustanovama u kojima se zapošljava po ključu konstitutivnih naroda.

U politički nesređenoj državi, u te trba da dobiju politička prava nacionalne manjinea i provede presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Sejdić-Finci", priznavanjem narodnosti Bosanac i Hercegovac, tvrde stručnjaci, samo bi došlo do dodatne manipulacije od političkih stranaka pri formiranju vlasti na nivou kantona, entiteta i države.

S tim se slaže i autor tužbe protiv BiH i predsednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci, koji naglašava da će političke stranke i Bosancima i Hercegovcima manipulisati za svoje interese, isto kao što će manipulisati pravima Jevreja ili Roma.
 
"Svaka stranka imaće svog Bosanca i Hercegovca, Jevreja ili Roma, kako bi preko njihove nacionalne kvote osigurala što bolji položaj svojih kadrova u institucijama vlasti", tvrdi Finci ističući da i protiv ovoga u državi političkih apsurda nemaju efikasan zaštitni mehanizam.