petak 16. mart 2012.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Kampanja na kredit

Kampanja na kredit

BEOGRAD - Kampanju za predstojeće izbore stranke će uglavnom finansirati iz budžetskih sredstava i donacija, ali će neke poput Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke uzeti i kredit.

Srpska napredna stranka namerava da se za finansiranje predizborne kampanje zaduži i uzme dva ili tri kredita kako bi pokrila troškove predizbornih aktivnosti.

Zamenik predsednika naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je Tanjugu da SNS ne može da se meri sa aktuelnom vlašću i dodao da su "svi zakupili ogroman broj bilborda tri meseca pred izbore".

On ukazuje da jedino naprednjaka još nema na bilbordima i da će ta stranka takav vid promovisanja ostaviti za poslednje dve ili tri sedmice, pa će kampanju prvenstveno zasnivati na razgovoru sa građanima i to od vrata do vrata.

Kao i naprednjaci, i radikali nameravaju da kampanju finansiraju iz kredita.

Kako je Tanjugu rekla šefica Izbornog štaba SRS Vjerica Radeta, za finansiranje izborne kampanje radikali planiraju da utroše ukupno 100 miliona dinara, od čega će 80 miliona dinara obezbediti iz kratkoročnog kredita koji će uzeti.

"U tu sumu se uklapamo kako znamo i umemo", rekla je Radeta.

Ona je navela da će radikali poštovati i nova zakonska pravila o finansiranju stranaka, pa će proces otvaranja posebnog računa biti gotov već danas, a podneće i izborno jemstvo kako bi dobili budžetski novac za finansiranje kampanje.

Ujedinjeni regioni Srbije, pak, nemaju nameru da podižu kredite za finansiranje kampanje, već će potrebna sredstva obezbediti budžetskim novcem, kao i članarinama.

Kako je rekla članica Predsedništva URS Suzana Grubješić, URS je već otvorio račun za potrebe kampanje shodno novom Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti.

I Demokratska stranka, prema rečima šefa Izbornog štaba demokrata Marka Đurišića, namerava da predizbornu kampanju finansira novcem koji će dobiti iz budžeta, a delom od donacija građana i pravnih lica.

Slično će svoju kampanju finansirati i Demokratska stranka Srbije, a kako je rekao šef njenog Izbornog štaba Milovan Milošević, D S S će za prezentaciju svog programa i kandidata koristiti novac iz budžeta, priloge i donacije članova i simpatizera.

D S S će, prema Miloševićevim rečima, voditi "skromnu" kampanju koja će se bazirati na direktnom kontaktu sa građanima.

Za pokriće troškova izborne kampanje za parlamentarne izbore iz javnih izvora stranke će, prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, dobiti 0,1 odsto rashoda republičkog budžeta, odnosno 890 miliona dinara.

Ta sredstva se, kako piše u tom zakonu, raspoređuju u visini od 20 odsto u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista koji su tom prilikom dali izjavu da će koristiti sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

Ova sredstva uplaćuju se u roku od pet dana od dana proglašenja svih izbornih lista.

Preostali deo - 80 odsto, dodeljuje se podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, u roku od pet dana od dana proglašenja izbornih rezultata, bez obzira da li su koristili sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.

U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti se navodi da se politički subjekti finansiraju iz javnih i privatnih izvora, a sredstva koriste za finansiranje troškova redovnog rada i troškove izborne kampanje.

Potrebno je da stranke otvore poseban račun za finansiranje izborne kampanje, kako predviđa Zakon u kojem je naglašava da se taj račun ne može koristiti u druge svrhe.

Precizirano je da su oni koji ne poseduju takav račun dužni da ga otvore nakon raspisivanja izbora, a pre proglašenja izborne liste.

Sva sredstva namenjena za finansiranje izborne kampanje uplaćuju se na taj račun i sva plaćanja troškova izborne kampanje vrše se sa tog računa.

Oni koji nameravaju da koriste sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova kampanje dužni su i da polože izborno jemstvo, što je takođe novina.

"Izborno jemstvo,..., sastoji se u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo", piše u Zakonu.

To jemstvo se vraća ukoliko se na izborima osvoji najmanje jedan odsto važećih glasova, odnosno najmanje 0,2 odsto ako se predstavlja i zastupa interes nacionalne manjine, u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata.

Takođe, stranke mogu da se zadužuju kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Srbiji, u skladu sa zakonom.

Oni koji ne osvoje potreban broj glasova dužni su da vrate dobijena sredstva, u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata, a ukoliko to ne učine izvršiće se povraćaj tih sredstava iz položenog jemstva.