sreda 15. jun 2011.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Usvojen Zakon o finansiranju stranaka

Usvojen Zakon o finansiranju stranaka

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je, nakon nekoliko meseci nedoumica i oštrih rasprava o tome kako bi finansiranje političkih stranaka trebalo da bude uređeno, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, čime je ispunjen jedan od uslova Evropske komisije za dobijanje pozitivnog mišljenja za status kandidata za članstvo u EU.

Za taj zakonski akt, koji uvodi niz novina i trebalo bi da finansiranje i rad političkih stranaka učini transparentnijim, glasalo je 133 poslanika vladajuće većine i Liberalno-demokratske partije, dok ostatak opozicije nije prisustvovao glasanju.

U zakon su unete sve primedbe Evropske komisije i Venecijanske komisije, koje su konsultovane pre skupštinske i javne rasprave o tom aktu.
 
Prema usvojenom zakonu, iz republičkog budžeta će za redovan rad stranaka biti izdvojeno 0,15 odsto, a za finansiranje izborne kampanje 0,1 odsto i to sa rashodne strane budžeta.

Jedna od najznačajnijih novina koju donosi zakon jeste obaveza da stranke koje žele da koriste javna sredstva za finansiranje izborne kampanje polože izborno jemstvo u visini sredstava koje će dobiti pre izbora.

Podnosioci izbornih lista koji su prilikom podnošenja izborne liste dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje ravnopravno će deliti 20 odsto od ukupnih sredstava koja su iz budžeta odvojena za izbornu kampanju, a visina izbornog jemstva će zavisiti od toga koliko koja stranka dobije novca pre izbora.

Stranke će ta sredstva dobiti u roku od pet dana od dana proglašenja svih izbornih lista, dok se preostali deo budžetskih sredstava (80 odsto) dodeljuje podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, u roku od pet dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata, bez obzira da li su koristili sredstva iz javnih izvora za izbornu kampanju.

Izborno jemstvo se vraća političkom subjektu ukoliko na izborima osvoji najmanje jedan odsto važećih glasova, odnosno najamanje 0,2 odsto važećih glasova kada su u pitanju stranke nacionalnih manjina i to u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata.

One stranke koji ne osvoje dovoljan broj glasova moraće da vrate sredstva za koje su položili izborno jemstvo u roku od 30 dana od dana proglašenja izbornih rezultata, a ako to ne urade država, pokrajina ili lokalna samouprava, izvršiće njihov povraćaj iz izbornog jemstva.

Zakon, budući da je usvojen predlog LDP, zabranjuje bilo kakav pritisak, pretnje, diskriminacije ili bilo koji drugi oblik neposrednog ili posrednog stavljanja u nepovoljniji položaj fizičkog ili pravnog lica koje daje prilog političkom subjektu.

Ta odredba državne organe zadužuje da spreče ili kazne svako nasilje, kršenje prava ili pretnju fizičkom ili pravnom licu zbog činjenice da je dalo prilog političkom subjektu.

Za onog ko izvrši nasilje ili preti nasiljem, dovodi u neravnopravan položaj ili uskrati neko pravo ili na zakonu zasnovani interes fizičkom ili pravnom licu zbog činjenice da je dalo prilog političkom subjektu, predviđena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine.

Zakon ukida ograničenje visine sredstava iz privatnih izvora, koje, pored članarine, priloga i nasledstva, čine i novi vidovi kao što su legat i zaduživanje kod komercijalnih banaka.

Ostala je odredba prema kojoj fizičko lice može dati stranci 20 prosečnih mesečnih zarada, a pravno 200. Radi efikasnije kontrole prilozi se daju isključivo uplatom preko tekućeg računa davaoca uz obavezu političke stranke da evidentira svaki prilog, kao i da ga javno objavi na stranačkom sajtu.

Novina je i da se politička stranka može finansirati putem priloga međunarodnih političkih udruženja, ali takvi prilozi ne mogu biti u novcu, dok je zabranjeno davanje priloga političkom subjektu preko trećeg lica, prikrivanje identiteta davaoca priloga ili iznosa.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Srbije”, osim odredbi koje regulišu izdvajanje republičkog novca za finansiranje redovnog rada političkih subjekata i raspodeli tog novca strankama, koje na snagu stupaju 1. jula 2012. godine.