četvrtak 15. mart 2012.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Na kampanju motre diskretni i nenametljivi posmatrači

Prvi radni dan

Na kampanju motre diskretni i nenametljivi posmatrači

Od stranački neaktivnih ljudi srednjih godina, koji poseduju dar zapažanja, očekuje se da ne prepričavaju prikupljene podatke niti da ih prosleđuju prijateljima u strankama

BEOGRAD - Agencija za borbu protiv korupcije odabrala je 165 posmatrača izborne kampanje koji od danas prate aktivnosti stranaka u izbornoj kampanji, potvrdio je za EurActiv Srbija predsednik Odbora Agencije Zoran Stojiljković.

Za koordinaciju rada 132 terenska posmatrača na teritoriji Srbije biće zadužena 23 regionalna koordinatora, dok će 10 centralnih koordinatora nadgledati regionalne koordinatore, precizirao je Stojiljković.

Posmatrači će prikupljati informacije o aktivnostima stranaka i troškovima izborne kampanje kao što su propagandni materijal, stranački skupovi i oglašavanje u medijima. Stojiljković je naglasio da terenski posmatrač nema apsolutno nikakvu komunikaciju sa strankama.

Prikupljene podatke uz dokaze u obliku audio, foto ili video zapisa posmatrač šalje koordinatoru koji usmerava posmatrače i nadzire njihov rad. Agencija je za posao posmatrača odabrala ljude koji nisu stranački aktivni jer bi se u suprotnom "dovela u pitanje nepristrasnost monotoringa kampanje", naglasio je Stojiljković.

Kriterijum je bio i da su prijavljeni za posao posmatrača završili srednju školu, da poznaju sredinu u kojoj će posmatrati kampanju, političke aktere i da poseduju dar zapažanja. 

Kako je naveo, reč je uglavnom o ljudima srednje generacije, među kojima ima i nezaposlenih budući da "posmatranje zahteva skoro svakodnevnu aktivnost".

Agencija je, kako je istakao, tražila "diskretne i nenametljive ljude" koji "nisu opšte poznati u gradu u kome žive".  

Od posmatrača se očekuje i da "ne prepričavaju prikupljene podatke niti da ih prosleđuju prijateljima u strankama".

"Posmatrači ne treba da se nameću. Taman posla da se nametnu kao nadzor i kontrola kampanje i da ometaju stranačke aktivnosti", kazao je Stojiljković. On je rekao i da očekuje pritisak stranaka na posmatrače, ali da su oni u toku obuke naučeni kako da reaguju u takvim situacijama.

Terenski posmatrači angažovani su za period od dana raspisivanja izbora pa sve do proglašenja konačnih rezultata. 

Posmatrači će dobiti mesečnu naknadu od 1,5 neto prosečne zarade u Srbiji u 2011. godini. Koordinatorima sleduje 1,7 neto zarada, a centralnom koordinatoru dve neto prosečne zarade.