utorak 13. mart 2012.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Ukinute blanko ostavke, novina je izborno jemstvo

Ukinute blanko ostavke, novina je izborno jemstvo

BEOGRAD - Parlamentarni izbori biće sprovedeni po izmenjenom Zakonu o izboru narodnih poslanika kojima je ukinuta praksa blanko ostavki poslanika, a prvi put političke stranke će polagati izborno jemstvo ako žele da za kampanju koriste sredstva iz budžeta.

Na izbornoj listi najmanje svaki treći kandidat mora biti žena, a Republička izborna komisija (RIK) će posle izbora najkasnije u roku od 10 dana dodeliti poslaničke mandate.

Političke partije posle izbora neće moći da određuju koji kandidati za poslanike će ući u parlament jer će se mandati deliti po redosledu kandidata sa izborne liste, počev od prvog na listi.

U slučaju prestanka mandata poslanici, nju će u parlamentu zameniti prvi sledeći kandidat na izbornoj listi a ne sledeća žena na listi, a poslanika izabranog sa koalicione liste, u slučaju prestanka mandata, menja kandidat za poslanika iz iste političke partije. U parlament će moći da se vrati i član vlade kome je prestala funkcija, ako u Skupštini bude upražnjen poslanički mandat i ako je već bio poslanik u tom sazivu.

Prvi put će političke stranke i koalicije polagati izborno jemstvo ako žele da za kampanju koriste sredstva iz budžeta. Izborno jemstvo moraće da vrate u budžet ako na izborima ne osvoje jedan odsto glasova, odnosno 0,2 odsto ako je reč o stranci manjine, utvrđeno je Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. 

Za finansiranje troškova izborne kampanje iz državnog budžeta biće izdvojeno 844 miliona dinara. Od tog iznosa, 20 odsto, odnosno 168 miliona dinara, biće raspoređeno u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista koji su prilikom podnošenja liste dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za troškove izborne kampanje.

Preostalih 80 odsto, 676 miliona dinara, biće dodeljena podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate srazmerno broju osvojenih mandata, bez obzira da li su koristili sredstva iz javnih izvora za troškove kampanje.

Političke stranke imaju obavezu da otvore poseban račun za evidentiranje prikupljenih sredstava i troškova izborne kampanje kako bi se obezbedila efikasnija kontrola finansiranja troškova izborne kampanje.

Organizovanje i sprovođenje izbora, kako je predviđeno budžetom za 2012, koštaće 1,1 milijardu dinara, a deo tih sredstava namenjen je za naknade članovima RIK-a i biračkih odbora.

Na predstojećim izborima prvi put od uvođenja višestranačkog sistema biće korišćen jedinstven birački spisak kao elektronska baza podataka. Birači će moći da glasaju na parlamentarnim i predsedničkim izborima i po mestu boravišta u zemlji, a ne samo prema mestu prebivališta.

Izbori su 2008. održani i na Kosovu, a predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović ranije je rekla da će lokalni izbori biti raspisani u svim sredinama u kojima je odbornicima istekao četvorogodišnji mandat, bez obzira da li su one na jugu ili severu Kosova.