subota 12. maj 2012.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Novom parlamentu u nasleđe 66 predloga zakona

Novom parlamentu u nasleđe 66 predloga zakona

BEOGRAD - Novi saziv republičkog parlamenta, koji mora biti konstituisan najkasnije do 9. juna, sačekaće 66 predloženih zakona koje je u skupštinsku proceduru uputila Vlada Srbije.

Još aktuelni kabinet Mirka Cvetkovića je od raspisivanja izbora, 13. marta, u skupštinsku proceduru poslao 14 predloga zakona, od kojih se devet odnosi na potvrđivanje raznih međudržavnih sporazuma.

Takođe, vlada je od raspisivanja izbora u skupštinsku proceduru poslala zakonske predloge o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, o službenicima u jedinicama lokalne samouprave, o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U proceduri čekaju i predlozi zakona o zaključivanju i izvršenju međunarodnih ugovora i izmene Zakona o porezu na dohodak građana.

Od ranije su u proceduri i zakonski predlozi o opštem upravnom postupku, kao i izmene zakona o stanovanju, o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kao i o učeničkom i studentskom standardu.

Novom sazivu parlamenta ostaju "u nasleđe" i zakonski predlozi o detektivskoj delatnosti, o privatnom obezbeđenju, o upravljanju migracijama, o Razvojnoj banci, o pretvaranju dospelih, a neizmirenih obaveza prema korisnicima vojnih penzija u javni dug Srbije i izmene Zakona o zaštitniku građana...

Od januara su u proceduri i izmene Zakona o javnim nabavkama i Zakona o porezu na dodatu vrednost, zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi.

Novim poslanicima je ostalo da razmotre i izmene Zakona o deviznom poslovanju, kao i predloge o dvorskom kompleksu na Dedinju u Beogradu i o medijaciji. U proceduri su i 32 zakonska predloga koje su uputili poslanici, poslaničke grupe, birači.

Najduži "staž" u skupštinskoj proceduri ima predloženi zakon o završnom računu republičkog budžeta za 2007. godinu, koji na usvajanje čeka još od 2008. godine.