četvrtak 12. maj 2011.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Danas rasprava o finansiranju političkih stranaka

Danas rasprava o finansiranju političkih stranaka

BEOGRAD - U Skupštini Srbije u četvrtak će biti održana javna rasprava o predloženom zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, čije je donošenje do juna jedan od uslova Evropske komisije za davanje pozitivnog mišljenja povodom zahteva Srbije za dobijanje kandidature za članstvo u EU.

Iz vladajuće koalicije ranije je najavljeno da će skupštinska debata o tom zakonskom predlogu uslediti posle javne rasprave, odnosno polovinom maja.
Parlamentarne stranke u Srbiji će, prema predloženom zakonu, moći da računaju na 0,15 odsto sredstava iz republičkog budžeta.

Tim predlogom zakona predviđeno je da se sredstva za finansiranje stranaka koje imaju predstavnike u predstavničkim telima određuje na nivou od 0,15 odsto rashoda budžeta Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.
Novinu u regulisanju finansiranja političkih stranaka predstavlja rešenje prema kome će one biti dužne da sredstva dobijena iz javnih izvora u iznosu od najmanje pet odsto ukupnih sredstava koriste za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom.

Maksimalna vrednost davanja na godišnjem nivou koje jedno fizičko lice može dati političkim subjektima iznosi najviše 20 prosečnih mesečnih zarada, a za pravno lice najviše 200 prosečnih mesečnih zarada.
Davanje čija je vrednost na godišnjem nivou veća od jedne prosečne mesečne zarade javno se objavljuje, a stranka će biti dužna da ga na sajtu objavi u roku od osam dana.