utorak 2. mart 2010.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Skupština časti mimo zakona

PARLAMENT O TROŠKU PORESKIH OBVEZNIKA PLAĆA SLUŽBENICIMA ŠKOLARINE ZA USAVRŠAVANJA

Skupština časti mimo zakona

Doškolovavanje je, po zakonu moguće samo za poslove iz domena rada Skupštine, međutim zaposleni završavaju sportske, turističke i ostale škole koje nemaju veze s parlamentom

BEOGRAD - Skupština Srbije, finansirajući studije zaposlenih u parlamentu, krši uslove koje je sama propisala za doškolovavanje!
U dopisu parlamenta našoj redakciji kaže se da Komisija za stručno usavršavanje svakom kandidatu "konkretni oblik doškolovavanja odobrava radi kvalitetnijeg izvršavanja posla i unapređenje procesa rada". Međutim, u praksi je sasvim drugačije, pa tako zaposleni u Skupštini završavaju sportske, turističke ili škole iz mnogih drugih oblasti koje nemaju nikakve veze s parlamentom?!
Tako se, na primer, sekretarica Strumica Aranđelović školuje za menadžera u saobraćaju, informatičar Katarina Kačavenda za turizmologa, ekonom Željko Mandić za pravnika ili ekonomistu, dok stenograf Danijela Jovanović uči za komunikologa!

Većina na Megatrendu
Zanimljivo je da većina zaposlenih u parlamentu završava privatne fakultete, među kojima prednjači "Megatrend", gde predaju brojni profesori iz SPS. Ministar prosvete Žarko Obradović sada je vanredni profesor, dok je ranije bio dekan Fakulteta za državnu upravu i administraciju na tom univerzitetu. Poslanik SPS Đorđe Milićević je šef Studentske službe Megatrenda u Valjevu. Milomir Minić je predsednik Saveta na Fakultetu za menadžment u Valjevu, a ujedno je i dekan Megatrendovog Fakulteta za državnu upravu i administraciju. Redovan profesor je i socijalista Oskar Kovač.

Milioni za školarine
U poslednje tri godine parlament je za školovanje svojih zaposlenih izdvojio nešto više od četiri miliona dinara, ali nije sve potrošeno. Tako je u 2008. za ove namene otišlo 814.420, a godinu dana kasnije 777.400 dinara. Od početka ove godine za studiranje skupštinskih radnika izdvojeno je 750.000 dinara.


Sekretar Skupštine Veljko Odalović, na pitanja - zašto građani Srbije plaćaju školarine na privatnim fakultetima koje sasvim sigurno ne služe da bi svršeni studenti kasnije kvalitetnije obavljali svoja zaduženja u Skupštini, odnosno na kojim mestima će po završenim studijama ovi ljudi biti zaposleni - ima originalan odgovor: trenutni poslovi i potrebe Skupštine su dve različite stvari!
- Ti ljudi posle mogu biti raspoređeni u druga tela, druge odbore ili na druge poslove. Ne znači da neko, ko je sada sekretarica ceo život treba da bude sekretarica. Ili da neko ko je referent treba ceo život da bude referent. Doškolovavaju se da bi mogli da rade i neke druge poslove. Bilo bi bespredmetno da se školuju, a da ostaju na istim poslovima - ističe Odalović. Na pitanje da li Skupštini treba menadžer u saobraćaju, on odgovara potvrdno.
- U sistematizaciji imamo Odbor za saobraćaj i veze pa su nam potrebni ljudi za taj odbor. Imamo i Odbor za trgovinu i turizam, protokol - nabraja Odalović.