utorak 2. mart 2010.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Nova vojna izaslanstva Srbije

Nova vojna izaslanstva Srbije

Vojnoobaveštajne agencije (VOA)

BEOGRAD - Zamenik direktora Vojnoobaveštajne agencije (VOA) brigadni general Dragan Vladisavljević izjavio je da Srbija trenutno ima izaslanike odbrane u 19 zemalja, i u toku ove godine planira da otvori još četiri izaslanstva - u Španiji, Libiji, Iraku i Bosni i Hercegovini, a zatvori dva - u Belgiji i Ukrajini.

On je, podnoseći izveštaj o radu VOA Odboru Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost, objasnio da je najveći deo izaslanstava odbrane koncentrisan u Evropi i obuhvata pet susednih i vodeće evropske zemlje, kao i neke od interesa za sistem odbrane Srbije.
U Aziji se nalaze dva izaslanstva odbrane, a u Severnoj Americi i Africi po jedno.

Vladisavljević je istakao da je ta služba rad izaslanika odbrane usmerila na prikupljanje podataka o vojnim planovima i aktivnostima stranih država i njihovih oružanih snaga, stranih organizacija, grupa i pojedinaca od interesa za bezbednost zemlje.

Govoreći o kadrovskoj strukturu VOA, on je naveo da je Agencija trenutno popunjena 74 odsto od planiranog broja, što je rezultat racionalizacije i sprovedenih organizacijskih promena, prosek starosti njenih pripadnika je 38 godina, a 76 odsto je sa visokom stručnom spremom.

Prema rečima Vladisavljevića, težište obaveštajne delatnosti Agencije je na izučavanju i praćenju zemalja koje imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbednost Srbije i praćenju planova "nosilaca asimetričnih pretnji u regionu i širem okruženju".

On je ocenio da je saradnja sa ostalim službama bezbednosti u zemlji korektna i znatno poboljšana u odnosu na prethodni period, a redovno se razmenjuje obaveštajno-bezbednosni materijal, što doprinosi potpunijem praćenju bezbednosnih informacija.

Bezbednosno interesantna saznanja o delovanju ekstremističkih islamskih pokreta na prostoru Balkana se, prema rečima potpukovnika Raše Lazarevića iz VOA, razmenjuju i sa stranim obaveštajnim službama.

Odbor za bezbednost je usvojio izveštaj o radu VOA.