utorak 27. april 2010.
RSS
• Kultura •
Početna > Kultura > "Šta Jung zaista nije rekao" Žarka Trebješanina

NOVI NASLOV IZDAVAČKE KUĆE "SLUŽBENI GLASNIK"

"Šta Jung zaista nije rekao" Žarka Trebješanina

BEOGRAD - Izdavačko preduzeće "Službeni glasnik" iz Beograda objavilo je knjigu "Šta Jung zaista nije rekao", čiji je autor profesor Žarko Trebješanin.
O Jungovom delu, baš kao i o Frojdovom, postoji mnoštvo neistina, poluistina i stereotipnih shvatanja, koja otežavaju njegovo razumevanje, a cilj autora knjige jeste da te stereotipe preispita, naveo je izdavač u saopštenju.
Prema rečima autora, postoji bitna razlika u iskrivljenoj recepciji teorija Sigmunda Frojda i Karla Gustava Junga.
Dok je Frojdovo delo u svesti široke publike često izopačeno i krivotvoreno, uglavnom žrtva predrasuda, dotle je Jungovo, uprošćeno i iskrivljeno, pretežno žrtva stereotipa, navodi Trebješanin.
Autor preispituje uobičajena shvatanja o arhetipovima, kompleksima, Animi i Animusu, Personi i Senci, Sopstvu i Egu, o ličnom i kolektivnom nesvesnom, o smislu individualizacije, o značenju snova, o mitovima i religiji, o neurozi i psihoterapiji.