sreda 26. maj 2010.
RSS
• Kultura •
Početna > Kultura > "Pravopisni rečnik srpskog jezika" Milana Šipke

"Pravopisni rečnik srpskog jezika" Milana Šipke

BEOGRAD - U Vukovoj zadužbini, na adresi sa koje je krenula inicijativa da ovo bude Godina knjige i jezika, promovisan je "Pravopisni rečnik srpskog jezika" prof. dr Milana Šipke, kapitalno delo srpske lingvistike u izdanju novosadskog "Prometeja".
O rečniku u kome je "pravopisno-gramatički savetnik" govorili su recenzent akademik Ivan Klajn, koautor sa Šipkom "Rečnika stranih reči i izraza", lingvista Veljko Brborić, kulturolog Jovan Ćirilov, izdavač Jovan Kolundžija i autor.
Svi promoteri su jednoglasno hvalili napore "Prometeja" da objavljuje rečnike i lingvističke priručnike koji su neophodni i stručnoj i širokoj javnosti, jer je srpski jezik već više decenija bez pravih "instrumenata" za jezikoslovlje.
Domaćin, predsednik Zadužbine dr Miodrag Maticki je izrazio zadovoljstvo što je Godina knjige i jezika dobro počela ovim kapitalnim delom i najavio niz sličnih manifestacija koje će biti posvećene jeziku od nove "Danice" i stručnih skupova do Danice za mlade sa dodatkom praktične gramatike srpskog jezika i promocija knjiga poput ovog "rečnika" u svim većim centrima u Srbiji.
Kolundžija je kao gosta predstavio sekretara za kulturu pokrajinske Vlade Milorada Đurića koji je zaslužan što je to jedina državna institucija koja je pomogla da se Rečnik pojavi.
Đurić je rekao da mu je zadovoljstvo što je imao priliku da učestvuje u realizaciji ovog projekta od trajne vrednosti za srpsku kulturu i jezik.
Za Klajna, koji je podsetio da je prošlo pola veka od prvog kanonskog Pravopisa srpsko-hrvatskog jezika Matice srpske, koji je docnije dopunjavan, ali nije dobio konačnu "srpsku" verziju što je dužnost i obaveza Matice srpske, Šipkin " Rečnik", za koji je radio redakturu, je neophodan, jer nudi odgovore na sve pravopisne nedoumice pa daje i pravilnu akcentuaciju.
Klajnova primedba je da u sledeće izdanje treba uneti izmene ukoliko se u međuvremenu pojavi oficijelni Matičin pravopis.
Šipka je najavio da već radi na novom, popravljenom, osavremenjenom i dopunjenom izdanju " Pravopisnog rečnika", jer već ima reči koje ne zavređuju da budu uvrštene, dok druge treba tek uneti, jer su ušle u upotrebu.
Šipka je uputio poziv svim korisnicima Rečnika da šalju primedbe i predloge izdavaču, jer on to ceni.