petak 26. septembar 2008.
RSS
• Hronika •
Početna > Hronika > Laže ili Čeda ili Bagzi!

IZ ŽALBE-ISPOVESTI ZVEZDANA JOVANOVIĆA ZVEKIJA VRHOVNOM SUDU (6)

Laže ili Čeda ili Bagzi!

Miladin Suvajdžić je slagao kad je tvrdio da mu je Dušan Spasojević u novinama pokazao pušku „hekler i koh“ jer je Suvajdžić pre nalaženja te puške već bio uhapšen. S obzirom na svoje iskustvo sa Miletom Novakovićem - mogu da pretpostavim ko mu je sliku te puške pokazivao

BEOGRAD - Prilikom suočavanja sa Ulemekom, Miladin Suvajdžić, upitan da li je lično video pušku „hekler i koh“, odgovara: „Ja sam je video samo na slici u novinama, što mi je Dušan Spasojević pokazao, inače, je nisam video.“

Iz sudskih spisa može se videti da je Suvajdžić uhapšen pre 5. marta 2003. kada je navodno nađena predmetna puška, a iz njegovog samog iskaza da se zaključiti - da se navodno par dana pre hapšenja rastao sa Spasojevićem. Tako da ne postoji mogućnost da mu je Spasojević mogao pokazati iz novina predmetnu pušku. Iz ličnog iskustva sa Miletom Novakovićem mogu da pretpostavim ko mu je pokazivao slike.

Tvrdim da Suvajdžić ne govori istinu u delu u kome mene navodi kao počinioca krivičnih dela, u poznanstvo sa sobom i u vezu sa zemunskim klanom.

Svedok saradnik Zoran Vukojević navodi da me je navodno jednom video u Šilerovoj, na rođendanu. Na pitanje predsednika veća - da li se lično upoznao sa mnom - odgovara:

„Ja mislim da nisam. Možda jesam, ne mogu da se setim.“

KAKO SE MOŽE VEROVATI OBOJICI?

Čedomir Jovanović negira posete Dušanu Spasojeviću i njemu bliskim licima tokom njihovog pritvora 2001. godine. A Dejan Milenković priča o navodnim posetama Jovanovića i Spasojeviću i Lukoviću, tokom pritvora.
Milenković govori i o navodnom zahtevu da se ubije Sredoje Šljukić - Šljuka. Sudsko veće je ipak odbilo predlog odbrane za suočenjem ovih svedoka. Činjenica da ovakva pitanja nisu razjašnjena, da nije utvrđeno - da li i ko govori istinu, sasvim jasno ukazuje na neosnovanost stava sudskog veća prema iskazima ovih svedoka i verovanje u bilo koji deo njihovih iskaza.

Međutim, kad ga je moj branilac 14. aprila 2004. upitao da li sam bio u kontaktu sa Spasojevićem, on odgovara: „Jesu se pozdravili, a koliko sam ja video - nisu ništa pričali“.

Da li je ovo selektivno pamćenje ili potreba tužilaštva da me dovede u vezu sa Spasojevićem, vi ćete ceniti, ali ja tvrdim da ovo nije tačno.

Dejan Milenković je u svojim iskazima više puta tvrdio da je lično prisustvovao kada je Spasojević dao kasete sa snimljenim dolascima pojedinih ličnosti u Šilerovu, da ih Vukojević sakrije.

Puška bila kod Legije

Međutim, tada još uvek optuženi Milenković postavlja ta pitanja Vukojeviću, a Vukojević u dva navrata negira takvu tvrdnju.

Šare Nenad, svedočeći, navodi da je navodno puška „hekler i koh“ bila u posedu Ulemeka, da je Ulemek vršio gađanje na Fruškoj gori iz te puške, da se nalazila u kući kod Ulemeka i da su ostali pripadnici JSO mogli da je vide, da su tražili od njega da imaju kontakt sa njom, da je on to odbijao, tvrdeći da je samo on, pored Ulemeka, mogao da je čisti i barata njome.

Šare, opisujući navodnu pušku, između ostalog govori:

„Puška je imala, ne mogu tačno da se setim, na optici oznaku slova Z ili slovo ZF i broj 5. Toga mogu da se setim. Znači, ne mogu da se setim. Jedna od te dve oznake je bila“.

On potvrđuje postojanje ove oznake na optici, a da nije siguran...Međutim, 23. februara 2007, izvršeno je prepoznavanje predmetne puške od strane Šarea bez mogućnosti postavljanja pitanja optuženih i branioca, sudsko veće nije dozvolilo.

Držeći ispred sebe predmetnu pušku, Šare između ostalog govori: „Ja sam naveo da sam primetio oznaku na optičkom nišanu sa početkom slova Z, odnosno ZF5, nisam toliko siguran, ali tako sam izjavio. Na ovoj pušci optika je „Karl Cajs“, ali optički nišan je identičan kao na onoj koja je bila u kući Milorada Ulemeka Legije. Znači, ovakav nišan je bio“.

Sastanci u Šilerovoj

Govoreći kako me je navodno 2001. godine vozio u Šilerovu na sastanak sa Ulemekom, Šare navodi čak i registarski broj tablica BG 256-911. Međutim, upitan od strane Ulemeka - koliko puta ga je kontaktirao Jovan Prijić od momenta njegove predaje (radi se o par meseci), Šare odgovara: „Ne mogu da se setim“.

 Nadam se i da ćete razmotriti stav veća da su svi iskazi svedoka koji negiuiraju Nenada Šarea netačni.

Tvrdim da Nenad Šare negira istinu u celosti svog iskaza. Evo još jednog primera suprotnosti iskaza Šarea i Čedomira Jovanovića kojima je veće poklonilo veru. Šare navodi da je navodno Jovanović lično od njega tražio da se dodeli obezbeđenje iz JSO Dušanu Spasojeviću. Jovanović negira bilo kakvu umešanost u to, pri tom negirajući bilo kakav kontakt sa Šareom lično. Sudsko veće je iskazima oba svedoka „poklonilo veru“.

Čedomir Jovanović je dao iskaz 11. i 12. aprila 2005, a ukazaću samo par primera koji ukazuju na neosnovanost „poklonjenog poverenja“ iskazu ovog svedoka od strane Sudskog veća.

Jovanović na pitanje advokata Milivojevića o oružju iz stanice Stari grad - da li je učestvovao o distribuciji i raspodeli tog oružja - odgovara: „Ne. Nisam i ne znam da se tako nešto uopšte desilo“.

Čedina uloga

Dejan Milenković 23. i 24. novembra 2006. godine detaljno opisuje njegovo navodno lično prisustvo i Jovanovićevu umešanost u to.

Jovanović je negirao umešanost i saznanja o dodeli obezbeđenja JSO Dušanu Spasojeviću. Milenković, međutim, navodi umešanost Jovanovića u to, pozivajući se na Spasojevića i na Šarea.

Jovanović negira i dolaske sa devojkom u Šilerovu pored bazena kod Spasojevića, negira da poznaje Luković Mileta, negira da poznaje suprugu i ćerku Spasojevića. Ali, Milenković tvrdi da je u više navrata navodno lično prisustvovao takvim druženjima i dolascima Čedomira Jovanovića.

Komentari

Jedino ako budete glasali za stranku "Nijedan od ponuđenih odgovora" na sledećim izborima, možete očekivati da se Čeda nađe iza rešetaka, i to doživotno. Jedino za nas ne znaju ni koliko nas ima, ni ko je ko. Mogu da počnu i da nas ubijaju, ali nas ni to neće zaustaviti.