petak 10. decembar 2010.
RSS
• Hronika •
Početna > Hronika > USS Nismo nadležni da odlučujemo o navijačkim grupama

USS Nismo nadležni da odlučujemo o navijačkim grupama

BEOGRAD- Ustavni sud Srbije proglasio se nenadležnim da odlučuje o zabrani ekstremnih navijačkih podgrupa, što je tražio Republički javni tužilac.

Ustavni sud je, nakon višečasovne razsprave, odbacio zaključak sudije izvestioca Dragiše Slijepčevića da je ovaj organ nadležan da odlučuje o zabrani 15 ekstremnih navijačkih podgrupa Crvene zvezde, Partizana i Rada.

Na današnjoj sednici Ustavnog suda glavna tačka sporenja bila je da li je Sud nadležan da rasporavlja o zabrani neregistrovanih udruženja, kao što je slučaj sa 15 ekstremnih navijačkih podgupa čiju je zabranu zatražio Republički javni tužilac.

Sudija izvestilac rekao je da te navijačke podgupe nisu registrovane u Agenciji za privredne registre.

U svom zaključku, sudija izvestilac Dragiša Slijepčević je naveo da je Ustavni sud nadležan da odlučuje samo o zabrani rada registrovanog, ali i neregistrovanog udruženja osnovanog u skladu sa zakonom, kao i delova udruženja bez statusa pravnog lica u okviru registrovanog udruženja.

- Sud je nadležan da raspravlja o zabrani rada takvih grupa kada je njihivo delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje, navodi se u zaključku sudije izvestioca.

On je podsetio i na mogućnost da neregistrovana udruženja deluju tajno.

- Međutim, da li su udruženja čiju je zabranu predložio republički javni tužilac tajno osnovana mimo uslova propisanih zakonom, u konkretnom slučaju ne može se utvrditi iz dostavljene dokumentacije, zato smatram da se do odgovora na ovo faktičko pitanje može doći jedino na javnoj raspravi, ocenio je Slijepčević.

Predsednica Ustavnog suda Bosa Nenadić ukazala je da to što taj sud još nije doneo odluku o zabrani navijačkih podgrupa ne sprečava ostale državne organe da reaguju.

Nenadića je podsetila da u zahtevu za zabranu ovih grupa tužilac navodi da je reč o kriminalnim strukturama.

- Ako su to kriminalne grupe, ja se pitam da li je to jedino u nadležnosti Ustavnog suda, kazala je Nenadić.

Ona je upitala da li je prethodno izostalo delovanje ostalih organa pa se sada traži da Ustavni sud zabrani delovanje ovih grupa, čije je delovanje, i prema njenoj oceni, nesporno kriminalno.

Inicijativu za zabranu navijačkih podgrupa podneo je bivši republički tužilac Slobodan Radovanović, 16. oktobra 2009. godine.

Reč je o grupama "Ultra boys", "Belgrade boys", "Ultras", "Brigate", "Alkatraz", "Ludaci - Padinska skela", "Anti Romi", "South family", "Head hunters", Irriducibili-nbg", "Shadows", "Extreme boys", "Čuvari časti", "Brain damage" i "United Force 1987".

U predlogu se navodi da je zabrana tih podgrupa predložena zbog delovanja koje je usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajamčenih manjinskih i ljudskih prava, kao i izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje.

Na osnovu prikupljenog materijala i dokaza do kojih je došlo Tužilaštvo, te podgrupe su okvalifikovane kao ekstremne i kao one koje izazivaju nasilje i nered na sportskim terenima.

Kao vođe grupa označeni su Marko Vučković, Velibor Dunjić, Vladimir Šavija, Nikola Dedović, Dragan Ćurčić, Predrag Simić, Alen Kostić, Branisalv Penčić, Žarko Vidaković, Goran Klještan, Ljubiša Stević, Aleksandar Vasić, Dragan Đurđević i Dragan Supurović.