utorak 25. septembar 2007.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Dnevnice za inostranstvo 12 do 149 dolara

Doneta Uredba o isplati naknada i otpremnina državnim službenicima

Dnevnice za inostranstvo 12 do 149 dolara

BEOGRAD - Vladina Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, koja precizno definiše uslove, način i visinu isplate dnevnica, objavljena je u novom broju Službenog glasnika, prenosi Beta.

Uredbom je propisano da se državnim službenicima nadoknađuju troškovi prevoza za odlazak i dolazak na posao, službenog puta u zemlji i inostranstvu, selidbe u inostranstvo, rad na terenu, troškovi privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada. Troškovi prevoza isplaćuju se u visini cene mesečne pretplate karte u gradskom, prigradskom ili međugradskom saobraćaju.

Kada je u pitanju službeni put u zemlji, predviđeno je da se nadoknađuju troškovi smeštaja - prenoćište i doručak, ali ne u hotelu prve kategorije, kao i troškovi prevoza. Propisana dnevnica iznosi pet odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji.

Za službeni put u inostranstvo nadoknađuju se troškovi smeštaja (izuzev u hotelu prve kategorije), ishrane i gradskog prevoza, troškovi pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda, službene pošte, takse, telefona, telegrama, troškova iznajmljivanja prostorija. Najniža dnevnica koja se isplaćuje prema tom spisku iznosi 12 dolara, i to za neka mesta u Moldaviji. Dnevnica za put u Austriju iznosi 58 dolara, Belgiju 103 evra, Bugarsku 62 evra, Češku 74 evra, za put u glavni grad Francuske 98 evra, Grčku 50 evra, Italiju od 52 do 78 evra, za Japan - Tokijo 149 dolara, NJujork 101, a za Vašington 97 dolara, za put u Moskvu dnevnica je 125 dolara, a za ostala mesta u Ruskoj Federaciji 60 dolara, a za put u Nemačku 87 evra.

Propisana je i isplata otpremnine državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka šest meseci otkad je postao neraspoređen i namešteniku za čijim je radom prestala potreba, i ona iznosi trećinu njegove prosečne plate za svaku navršenu godinu dana radnog staža.

Komentari

Otpremnina koja je odredjena ovom Uredbom za državne službenike i nameštenike je više nego sramna i ponižavajuća. Trećina zarade zaposlenih u državnim organima je ispod 70 evra, a broj zaposlenih u državnim organima, pre svega mislim na državnu upravu u koju su političari dovlačili svoje stranačke podanike, iznosi 68.400. Ne znam koliki je broj potreban ali znam da Agencija za reformu državne uprave, a sada za unapređenje državne uprave, nije opravdala svoje postojanje kada je dozvolila ovoliki broj zaposlenih. Agencija ima mnogo i one spadaju u državnu upravu, ali to su VLadine agencije i plata sekretarica iznosi blizu 50.000 dinara, i viša je od plate stručnih saradnika u pravosuđu koji su diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom. Sramota, i mislim da je potrebna ona motka umočena u žuto!

Molim Vas obratite pažnju da se radi o trećini prosečne plate za svaku navršenu godinu dana radnog staža u državnom organu. Moje koleginice su primile po 12.000.dinara otpremnine za 2-3 godine staža u sudu bez obzira na ukupni staž od 15-16 godina. Najgore je što su oterani vredni radnici (čitaj radnice i to njih četri, slučajno učlanjene u sindikat "Nezavisnost"), kvalifikovani za svoj posao sa položenim državnim ispitima i potrebnim radnim iskustvom i znanjem, da bi ostali polupismeni i oni sa dokazanim falsifikovanim diplomama srednjih i ko zna kojih još škola. Ništa ne pomaže žalbena komisija ministarstva pravosuđa, inspekcije rada, upravne inspekcije i ostao je samo još vrhovni sud. Sve je korumpirano do srži. I da znate ako Vas slučajno upecaju sa falsifikovanom diplomom koju ste kupili možda pre 10-ak ili više godina, možete se pozvati na zastarelost dela, tako da ni disciplinka neće da vas "očeše", možda dobijete koji promil koeficijenta manje, a pošto su plate "na ledu" mirni ste narednih par godina i možete se u brk smejati svima koji su legalno stekli diplome i trošili roditeljima novac i živce za školovanje. Alal vera!