ponedeljak 22. oktobar 2007.
RSS
• Republika Srpska •
Početna > Republika Srpska > Za bezbedniji saobraćaj

Od prvog novembra novi pravilnik o osposobljavanju vozača

Za bezbedniji saobraćaj

Prema novom Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila, kandidati su obavezni da odslušaju 20 časova nastave iz propisa o bezbednosti saobraćaja, koji se mogu održati u toku 5 do 10 dana, a cena obuke će biti oko 1.000 KM

BANJALUKA - Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske saopštilo je da privodi kraju pripreme kako bi od prvog novembra u potpunosti počela primena Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila.

U saopštenju se navodi da je u toku reverifikacija rada auto-škola, prema kojoj su auto-škole dužne da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika izvrše reverifikaciju uslova rada auto-škola.

„Iako je Pravilnik stupio na snagu šestog marta, što znači da je ovaj proces trebao biti okončan do 14. maja, odložen je zbog nemogućnosti da se u ovom vremenu auto-školama ponude licencirani predavači teoretske nastave“, navodi se u saopštenju.

Na teritoriji RS 78 licenciranih predavača teoretske nastave zadovoljiće potrebe auto-škola, odnosno kandidata koji će se obučavati, a za potrebe reverifikacije formirane su komisije u deset ispitnih centara koje će na području opština koje gravitiraju njihovim centrima izvršiti uvid u ispunjenost uslova rada auto-škola i o tome sačiniti zapisnike.

„Određeni broj auto-škola spremno je dočekao i obavio reverifikaciju, nadajući se da će na taj način ne samo ispoštovati zakonsku obavezu, već i obezbediti uslove za kvalitetniju obuku kandidata za vozače i dati direktan doprinos poboljšanju bezbednosti saobraćaja“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo prosvete i kulture RS će poslije završene reverifikacije izdati odobrenje za rad onim auto-školama koje budu ispunile uslove prema Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima BiH i Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila.

Cena reverifikacije auto-škole za teoretsku obuku iznosi 300 KM, a za praktičnu 700 KM i po 50 KM za svaku dodatnu kategoriju koju će auto-škola da obučava. Cene su jedinstvene na nivou BiH, kao i Pravilnik na osnovu kojeg se obavlja obuka.

Prema Pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila, kandidati su obavezni da odslušaju 20 časova nastave iz propisa o bezbednosti saobraćaja, koji se mogu održati u toku 5 do 10 dana.

„Cena obuke jednog časa teorijske nastave iznosiće pet KM, a praktične 20 KM za B kategoriju. Kada se tome doda 50 KM za polaganje teorijskog dela ispita i 60 KM praktičnog dela, 70 KM za polaganje prve pomoći, neminovno se dolazi do cene oko 1.000 KM“, navodi se u saopštenju.

Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem propisa o osposobljavanju kandidata za vozače i polaganjem vozačkog ispita vršiće Ministarstvo prosvjete i kulture RS putem zajedničkog stručnog tela sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS, a u skladu sa važećim zakonskim propisima.

U saopštenju se podseća da je primena Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila bila predviđena za 1. jun, ali da je odlukom Ministarstva komunikacija i transporta BiH taj rok produžen.