ponedeljak 22. oktobar 2007.
RSS
• Republika Srpska •
Početna > Republika Srpska > Težak položaj osoba sa invaliditetom

Privatizacijom preduzeća mnogi invalidi ostali bez posla

Težak položaj osoba sa invaliditetom

ZVORNIK - Predsednik Saveza invalida rada Republike Srpske Milka Jović ocenila je juče da republički organi imaju malo razumevanja za ovu populaciju, koja je u veoma teškom položaju. Ona je posle Osnivačke skupštine invalida rada u Zvorniku rekla novinarima da je privatizacijom preduzeća u RS većina invalida rada ostala bez posla, da teško dolaze do invalidskih penzija, a kada je i ostvare ona je isuviše mala.

Ona je naglasila da će u cilju zaštite invalida rada, Savez invalida rada RS zahtevati od vlade i Narodne skupštine RS da izmenama i dopunama zakonskih akata, koje regulišu ovu oblast, pomogne ovim ljudima. Prema njenim riječima, na prostoru RS ima 2.700 registrovanih invalida rada.

Osnivačka skupština invalida rada osnovala je Udruženje invalida rada u Zvorniku, izabrala Predsedništvo od sedam članova, Nadzorni odbor od tri člana i usvojila Statut i osnivačke akte.

Za predsednika Skupštine invalida rada izabran je Radenko Josipović, za predsednika Predsedništva Udruženja Dragojlo Domuzin, a za sekretara Nikola Dragutinović. U cilju koordinacije rada između Skupštine invalida rada RS i zvorničkog Udruženja invalida rada izabrani su Radenko Josipović i Nikola Dragutinović.

Domuzin je rekao da je jedan od ciljeva osnivanja ovog udruženja da pokuša da invalidima rada vrati prava koja su im novim zakonskim propisima oduzeta.

On je pojasnio da je pravo na naknadu po osnovu telesnog oštećenja, koje je bilo regulisano Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, ukinuto 2002. godine novim zakonom bez ikakvog obrazloženja.

„Hoću da verujem da je to pravo ukinuto nečijom greškom, jer su invalidi rada generacija koja je svojim mladalačkim leđima obnavljala ovu zemlju, a sada je jedna od najugroženijih kategorija“, rekao je Domuzin.

On je dodao da će ovo udruženje delovati u okviru nevladinih organizacija, da neće uzurpirati ničija prava, nego će delovati solidarno i sa dobrim namerama. U ovom udruženju su rekli da na području zvorničke opštine, prema nepotpunim podacima, ima oko 700 invalida rada.

Osnivačkoj skupštini prisustvovao je sekretar Saveza invalida rada RS Branko Milinković i predstavnici Udruženja invalida rada iz Bijeljine.