ponedeljak 22. oktobar 2007.
RSS
• Republika Srpska •
Početna > Republika Srpska > Studenti očekuju pozitivan odgovor

Banjalučki akademci ne odustaju od zahteva za svojim predstavničkim telom

Studenti očekuju pozitivan odgovor

BANJALUKA - Studentska organizacija Univerziteta u Banjaluci (SOBL) očekuje da će pozitivno biti rešen njihov zahtev u vezi sa odlukom o uspostavljanju studentskog predstavničkog tela, čime će univerzitetski organi pokazati da nisu pod „negativnim uticajem dekana Poljoprivrednog fakulteta Nikole Mićića“.

Ova odluka treba da bude donesena u saradnji sa legalnim i legitimnim predstavnicima studenata, kako bi Univerzitet što pre uskladio svoju organizaciju sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, ističe se u saopštenju SOBL-a.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Stanko Stanić obećao je u razgovoru sa predstavnicima SOBL-a da će sazvati sednicu Nastavno-naučnog vijeća na kojoj će biti raspravljano o ovom zahtevu, navodi SOBL u saopštenju i očekuje što hitnije rešavanje ovog zahteva.

SOBL podseća da su se njegovi predstavnici u kontaktu sa drugim dekanima „uverili da je samo dekan Poljoprivrednog fakulteta Nikola Mićić isključivi protivnik SOBL-a“. „Mićić svojim ponašanjem šteti ugledu Univerziteta, vređa studente, psuje pred njima i iznosi uvredljive reči za nastavno osoblje Univerziteta“, ističe se u saopštenju.