ponedeljak 22. oktobar 2007.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > Ombudsman već dobio 182 pritužbe

Kancelarija zaštitnika građana, iako bez prostorija, rešava hitne slučajeve

Ombudsman već dobio 182 pritužbe

BEOGRAD - Kancelarija zaštitnika građana, iako još nema ni prostorije ni zaposlene, dobila je za dva meseca 182 pritužbe građana, izjavio je prvi srpski ombudsman Saša Janković.

U intervjuu Beti, Janković je kazao da sam rešava najhitnije slučajeve, u iščekivanju da Skupština usvoji akt o sistematizaciji radnih mesta i da mu vlada dodeli prostorije za rad.

Ombudsman je u međuvremenu dobio privremenu kancelariju u Domu Narodne skupštine Srbije gde radi zajedno sa jednim skupštinskim radnikom i nekoliko volontera.

Janković je ipak ocenio da na najvišem državnom nivou postoji volja da se formira institucija ombudsmana, ali tu političku volju nije lako sprovesti u praksu.

Građani su, iako nije sprovedena akcija informisanja o tome kako mogu zatražiti zaštitu svojih prava i iz kojih oblasti, pokazali veliko interesovanje. Od 182 pritužbe koje su stigle, najveći broj se odnosi na rad sudova, za šta ombudsman nije nadležan.

Da se ne bismo zaklanjali iza propisa, ja sam se sa ministrom pravde Dušanom Petrovićem dogovorio o saradnji tako da pritužbe na rad sudova prosleđujem tom ministarstvu, a oni postupaju po njima, istakao je on i dodao da zaštitnik građana ima pravo kontrole kako ministarstvo, koliko ažurno i kvalitetno postupa po tim pritužbama.

Na nepravedan rad organa državne uprave odnose se 23 pritužbe, 16 na penzijsko-invalidsko osiguranje, sedam na zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć, lica lišena slobode do sad su podnela osam pritužbi, a u devet slučajeva pritužbe su se odnosile na rad organa koji se bave stambenim pitanjima.

Građani su se žalili i na tržište nekretnina, zaštitu imovine, urbanizam i građevinarstvo u sedam slučajeva, zaštita životne sredine bila je predmet pritužbi u dva slučaja, a privatizacija u četiri. Nekoliko slučajeva vezano je za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i pitanje rodne ravnopravnosti.