petak 21. septembar 2007.
RSS
• Republika Srpska •
Početna > Republika Srpska > Temelj islamizma u komunizmu

U Beogradu predstavljena knjiga „Teroristička mreža u BiH“

Temelj islamizma u komunizmu

BEOGRAD - U Beogradu je juče promovisana knjiga Slobodana Radulja „Teroristička mreža u BiH“, koja predstavlja prvu studiju o islamističkom terorizmu na tlu BiH, javlja Srna. Rukovodilac postdiplomskih studija o terorizmu na Pravnom fakultetu u Beogradu i direktor Centra za studije bezbednosti i istraživanje terorizma Dragan Simeunović rekao je na promociji knjige da je ova knjiga pravi naučni rad koji se sastoji od pet delova. Simeunović je dodao da je Radulj u prvom delu knjige postavio teorijsko-analitički okvir svoga dela i u njega smestio svoje određenje pojma terorizam. U drugom delu naročita pažnja posvećena je terorizmu kao fenomenu koji se razmatra u svetlu međunarodnog prava.

Simeunović je napomenuo da u trećem poglavlju autor sistematski i očigledno sa mnogo ličnog iskustva utvrđuje uslove ostvarivanja činilaca međunarodnog terorizma u BiH.

- Autor je sa pravom posebnu pažnju obratio na džihad kao fenomen koji je sam po sebi konfrontiran sa novim svetskim poretkom, kao i na činjenicu da su svojevremeno i komunističke vlasti igrale značajnu ulogu u postavljanju temelja islamskoj državi, kroz formiranje muslimanskih političkih stranaka i omogućavanje da svaka vrsta nacionalizma, uključujući i muslimanski, dobije mesto u političkim programima novostvorenih partija - rekao je Simeunović.

On je dodao da u četvrtom poglavlju autor navodi šta se sve činilo i čini da se spreči dalja islamizacija BiH, koja ne samo da šteti njenom ugledu u celini, već i njenim građanima umanjuje šanse za uključenje u evropske i svetske tokove.

Simeunović je istakao da se u petom poglavlju opisuje uloga lokalnih ekstremističkih islamskih organizacija u BiH i da je tu dat pregled svih ekstremističkih i terorističkih organizacija koje su delovale i deluju na tlu BiH. Autor knjige Slobodan Radulj rekao je da bi glavna poruka njegove knjige trebalo da podseti na prošlost, ukaže na sadašnjost i upozori na budućnost.

Ključne reči: