utorak 18. decembar 2007.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Šest meseci duže do penzije

Granica za odlazak u penziju počinje da se postepeno pomera od 1. januara

Šest meseci duže do penzije

BEOGRAD - Zaposleni koji su imali sreću da im poslodavac redovno uplaćuje doprinose, tekuća godina je poslednji voz za odlazak u penziju po starim kriterijumima, jer se već od 2008. godine starosna granica za odlazak u mirovinu podiže na 63,5 godina za muškarce, odnosno 58,5 za žene i najmanje 19 godina penzijskog staža. Od 1. januara starosna granica za odlazak u penziju pomeraće se svake godine po šest meseci, tako da će 2011. muškarci prestajati da rade sa 65, a žene sa 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Međutim, osobe koje su počele da rade kao veoma mlade ili su imale beneficirani radni staž, ne moraju da čekaju da napune 63,5 godina, već mogu da odu u penziju i ranije. Za te osobe ostaje i dalje mogućnost da u penziju idu sa 40 (muškarci), odnosno 35 (žene) godina staža osiguranja i najmanje 53 godine života, kao i 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

Osnovni razlog za pomeranje starosne granice nadležni vide u produženju životnog veka ljudi. Ipak, u Udruženju penzionera Srbije smatraju da se Srbija ne može porediti sa razvijenim evropskim zemljama zbog uslova na koji su uplaćivani doprinosi, kao i zbog opšte društvene situacije.

Prema rečima Živorada Pantića, predsednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Nezavisnost, tim pomeranjem vlada i njeni ministri praktično čuvaju državu od penzionera i ne vode računa o velikoj stopi nezaposlenosti.

NISKA STAROSNA GRANICA

DRŽAVA    MUŠKARCI    ŽENE
Mađarska    64    62
Hrvatska    65    60
Slovenija    63    61
Srbija    63    58
Norveška    70    65

(Nemačka najavaljuje da će granicu pomeriti na 67 godina života i da tu neće biti kraj)

POČINJE ISPLATA DUGA

Isplata poslednje, pete rate javnog duga penzionerima Fonda PIO zaposlenih, koji penzije primaju preko tekućeg računa, počeće danas, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalne politike. Penzionerima koji penzije dobijaju na kućnu adresu novac će biti dostavljen najkasnije do petka, 21. decembra.
Kako se navodi u saopštenju, 1.260.000 penzionera u proseku će dobiti po 3.400 dinara. Iz budžeta Srbije za ovu ratu javnog duga, koja će biti isplaćena dva meseca pre roka, izdvojeno je 3,9 milijardi dinara na ime glavnice i 671,4 miliona dinara na ime kamata.
Oko 220.000 penzionera Fonda PIO poljoprivrednika pretposlednju ratu javnog duga, dobiće u januaru, i to u proseku po 20.000 dinara.

NA VREME PO DOKUMENTA

Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je korisnike novčanih naknada za slučaj nezaposlenosti koji u ovoj godini ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju - najmanje 20 godina penzijskog staža i 58 godina života (žena) i 63 godine (muškarci), da se hitno jave toj službi.
Oni će u toj službi dobiti informacije o potrebi blagovremenog podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na starosnu penziju nadležnoj filijali Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju menjaju se od 1. januara 2008. godine, a zahteve je potrebno podneti pre tog datuma, navedeno je u saopštenju.

- Na taj način se smanjuje broj penzionera, ali sa druge strane vlada nije vodila računa o mladima. Naime, povećavanjem starosne granice za odlazak u penziju sputavaju se mladi da dođu do posla i samim time se povećava stopa nezaposlenosti. Bilo bi celishodnije da se, umesto za četiri godine, povećanje starosne granice za odlazak u penziju produžilo tokom šest godina - kaže Pantić.
On dodaje da je sve jasno kada se pogledaju zvanični podaci prema kojima u Srbiji više od 800.000 ljudi nema posao, a oko 40 odsto mladih od ukupnog broja, takođe, traga za poslom.
Vesna Vićentijević, načelnik u sektoru za odnose sa javnošću Fonda PIO, kaže da niko ne može predvideti stvarni efekat tih restriktivnih odredbi Zakona.

- Naravno da se računa da će doći do određene uštede sredstava, kao što se to dogodilo i sa izmenama u oblasti invalidskih penzija, kada je zakonodavca promenio kriterijume i uveo odredbu da samo osoba koja je potpuno izgubila sposobnost za rad može ostvariti invalidsku penziju. Kakvi će biti stvarni efekti povećanja starosne granice za odlazak u penziju ostaje da se vidi, ali politika zapošljavanja mladih nije u sprezi sa odlaskom u penziju - ističe Vićentijevićeva.

Ona objašnjava da je jedan od razloga za pomeranje granice i taj što Fond ne može da se finansira samo iz svojih sredstava, pa država učestvuje sa oko 40 odsto novca.
Još jedan problem koji muči penzionere čija primanja ne prelaze 8.600 dinara, prema rečima Pantića, jeste i obećana jednokratna pomoć od 3.000 dinara
- Mlađan Dinkić, ministar za ekonomiju i regionalni razvoj, bez bilo kakvog obrazloženja tu pomoć je umanjio na 2.000 dinara. Ovakva konfuzija u podeli novca mogla se i očekivati jer ne postoji socijalna karta po kojoj bi se tačno znalo kome treba dati novac. Ima primera gde suprug ima penziju od 9.000, pa nema pravo na jednokratnu pomoć, jer je probio limit, ali nigde ne piše da on ima ženu koju izdržava svojom skromnom penzijom. I obrnuto, ima slučajeva kad su ženina primanja 6.000, pa dobije pomoć, iako njen suprug ima penziju od 10.000 dinara - objašnjava Pantić.

Komentari

metuzalem ovde nikad ne bi dobio penziju