nedelja 18. novembar 2007.
RSS
• Tehnologija •
Početna > Tehnologija > Rešenja za komunikaciju

Održana sedma međunarodna konferencija Cisco Expo

Rešenja za komunikaciju

U savremenim uslovima uspeh zavisi od praćenja i primene inovativnih rešenja koja olakšavaju i unapređuju poslovanje

U okviru sedme međunarodne konferencije Cisco Expo, koja je održana 14. i 15. novembra u hotelu Hajat u Beogradu, predstavljena je najnovija ponuda Mobilne telefonije Srbije, koja je namenjena kućnim korisnicima, malim i srednjim preduzećima, kao i velikim „enterprise“ korisnicima. Ova ponuda omogućava da se povežu svi zaposleni u preduzeću putem najsavremenije Cisco opreme i da se priključe na Internet preko 3G mreže mts.

Cisco ruteri sa 3G modulom omogućavaju da više zaposlenih u istom trenutku na bilo kom mestu može da komunicira sa klijentima, kolegama ili međusobno, da razmewuje dokumente i pretražuje Internet. Poseduju i Ethernet priključke za povezivanje računara i štampača u jednu računarsku mrežu, a pomoću integrisane bežične pristupne tačke (Wireless access point) omogućava se i dodatno bežično povezivanje različitih uređaja - desktop i laptop računara, PDA i mobilnih telefona. Zahvaljujući mobilnoj data kartici koja je sastavni deo nove ponude, sve uređaje priključene na Cisco ruter integrisanih servisa (ISR) korisnici mogu  povezati na Internet preko mts 3G mreže. Svi ruteri poseduju firewall koji zajedno sa postojećim sigurnosnim rešenjima korisnika omogućava bezbednu i pouzdanu komunikaciju.

I SIMENS IT NA IZLOŽBI

Kompanija Siemens IT Solutions and Services predstavla se na konferenciji Cisco Expo održanoj 14. i 15. novembra u hotelu Hyatt Regency u Beogradu. U okviru ove konferencije, Siemens IT Solutions and Services održao je prezentaciju „Napredna sigurnosna rešewa za bezbednost i redudansu kompjuterskih mreža“. Na ovogodišnjoj Cisco Expo konferenciji predstavljena su najnovija Cisco poslovna i tehnička rešewa, kao i rešenja kompanija čiji su sistemi i usluge povezane sa Cisco mrežnim rešenjima. 

Simens u okviru svog IP Communication portfelja nudi mnogobrojne alate za upravljanje radom mreže, kvalitetom mrežnih servisa i sigurnosti, kako bi IP Communications infrastruktura bila što bolje iskorišćena. Familija alata koju Siemens IT Solutions and Services nudi omogućava konzistentno planiranje, implementaciju, nadzor i održavawe mrežno-komunikacionih resursa od jednostavnih sistema koje korisnici sami održavaju, do veoma komplikovanih sistema, gde Siemens IT Solutions and Services pruža i 24-časovno nadgledanje.

Siemens IT Solutions and Services, koji je i partner konferencije Cisco Expo, sarađuje sa kompanijom Cisco još od sredine devedesetih (tada pod imenom IBYS - SYS). Zvanično postaje Cisco Partner 2001. godine, kada je i otvorena Cisco kancelarija u Beogradu. Ima status Premier Certified Partnera, specijalizacije: Wireless LAN Specialization, Express Foundation i Express Unified Communications, i sedam sertifikovanih inžewera, od kojih pet CCNA (Cisco Certified Network Associate) i četiri CCNP (Cisco Certified Network Professional).

Mobilna telefonija Srbije svojim korisnicima nudi svu neophodnu opremu i podršku u dimenzionisawu, konfigurisanju i održavawu sistema, kako bi povezali sve svoje računare na različitim lokacijama u jedinstvenu računarsku mrežu.

U savremenim tržišnim uslovima, kada se tehnološke inovacije neprestano smenjuju, uspeh zavisi od praćewa i primene inovativnih rešewa koja olakšavaju u unapređuju poslovanje. Ovaj novi servis upravo to omogućava poslovnim korisnicima - da se usredsrede na samo poslovanje svoje kompanije, budući da prilikom uvođewa novog servisa dobijaju opremu i usluge postavljanja sistema, stalnog nadzora i upravljawa, odnosno kompletno tehničko rešenje za umrežen rad svih zaposlenih, bez obzira gde se nalaze.

Prednost ove ponude jeste u tome da ne postoji kapitalna investicija, već samo operativni troškovi kroz mesečnu ratu ka korisniku za korišćeni servis, dok će mt:s naplatu realizovati kroz mesečni telefonski račun. Takođe, ovo rešenje se prilagođava korisniku, pošto se može modifikovati i proširiti zajedno sa porastom broja zaposlenih u preduzeću i proširewem broja servisa. Ne treba zanemariti ni veliku pogodnost koju nova usluga predstavlja za stanovnike ruralnih sredina, u kojima ne postoje fiksne telefonske linije - njima je preko mobilne telefonije omogućen siguran pristup Internetu.

U želji da poslovnim korisnicima olakša rad u najvećoj mogućoj meri, mts uz podršku sertifikovanih Cisco stručwaka otvara help desk koji će 24 časa, sedam dana u nedelji biti dostupan korisnicima kako bi odgovorio na sve njihove potrebe i zahteve. Na ovaj način, mts korisniku postaje jedini kontakt za servise prenosa glasa i Internet komunikacije preko 3G - HSDPA mreže mts. Uz korišćewe Cisco trade-in programa koji omogućava zamenu korisćene Cisco opreme, kao i opreme drugih proizvođača novim Cisco proizvodima, korisnici imaju mogućnost da uvek koriste najnoviju tehnologiju.

Cisco Systems ima značajno iskustvo u sličnim biznis modelima sa telekom operaterima u regionu centralne i istočne Evrope kao što su: Telefonica (Češka), T-Systems (Mađarska) , TPSA (Poljska), Metronet (Hrvatska), i drugi . Ipak, vrlo je važno istaći da je Mobilna telefonija Srbije pionir među mobilnim operaterima u regiji kada je u pitanju ovakva ponuda trzištu u saradnji sa Cisco Systems.

Nova usluga koisnicima će biti dostupna od decembra, a do kraja godine i gotovo u svakom mestu u Srbiji, budući da će do tada sva veća mesta sa preko 5000 stanovnika biti pokrivena 3G - HSDPA signalom mts.

Ključne reči: