nedelja 18. novembar 2007.
RSS
• Tehnologija •
Početna > Tehnologija > FON otpočeo ECDL sertifikaciju

FON otpočeo ECDL sertifikaciju

Na Fakultetu organizacionih nauka (FON), svečano je potpisan ugovor o prenosu ECDL - European Computer Driving Licence za FON, čime je ovaj fakultet prvi u Srbiji otpočeo sa ECDL testiranjem opšteg informatičkog obrazovanja pored Microsoft Office aplikacije i na Linux platformi za kancelarijsko poslovanje.

Dekan fakulteta prof. dr Nevenka Žarkić- Joksimović istakla je da je FON uvek sledio privredne potrebe i istoj prilagođavao svoj program i ponudu obrazovanja. Preuzimanjem ECDL licence, FON je omogućio svojim studentima polaganje predviđenih ECDL ispita po pristupačnijim uslovima nego je to na tržištu

Đorđe Dukić, predsednik JISA - Informatičkog saveza Srbije, istakavši da je JISA kao nacionalni predstavnik Srbije u Evropskoj informatičkoj skupštini, otpočela sprovođenje ECDL sertifikacije pre tri godine i da je od tada većina naših najvećih privrednih sistema i državnih institucija otpočela sa uvođenjem obaveze među svojim zaposlenim da pored diploma svoje struke imaju i ovu diplomu poznavanja rada na računaru. Među privima to su bili Telekom Srbija, Elektroprivreda Srbije, Jugoimport SDPR, Genex, Energoprojekt, Ministarstva odbrane, inostranih poslova, zdravlja, mnoge banke a uskoro će početi i PTT Srbije, Železnica, Uprava carina i mnogi drugi. I pored izvanrednih rezultata postiguntioh u ovom periodu ipak smo u ogromnom zaostatku za evropskim državama. Na primer Mađarska ima već preko 400.000 ECDL sertifikovanih građana, Grčka 850.000, Italija 1,2 miliona, a Srbija tek 7.000! Ovo nas obavezuje da u narednom periodu još više angažujemo obrazovne institucije kako bi se mladi na vreme pripremili za buduće zaposlenje a oni već zaposleni za savremene uslove rada koje nam diktiraju nove tehnologije.

Prof. dr Dušan Starčević, prodekan za naučnoistraživački rad, istakao je da FON ima preko 6.000 studenata i da se godišnje prima više od 1.000 novih. Prof. Starčević takođe je istakao da FON tesno sarađuje sa institucijama koje zagovaraju open source rešewa i primenu, tako da će na FON-u moći da se testiraju i oni studenti koji nameravaju da ubuduće rade na ovim platformama.

Koliko je ECDL sertifikacija zaposlenih danas važna govori i čiwenica da je i Vlada Srbije, po uzoru na mnoge zemlje u svetu uvrstila ovaj standard u svoju strategiju razvoja informatičkog društva. Takođe je evropskim planom za period 2007-2011. god. pored trenutno postojećih šest miliona građana sa položenim ECDL ispitima predviđena ECDL sertifikacija za još 20 miliona zaposlenih na našem kontinentu.

Danas u Srbiji ima već preko 100 osnovanih ECDL testnih centara koji pružaju usluge zainteresovanim građanima, a može da se pronađe na sajtu www.ecdl.co.yu.