petak 17. avgust 2007.
RSS
• Feljton •
Početna > Feljton > Pandurević pod istragom

Srebrenica iz sata u sat (32)

Pandurević pod istragom

Pukovnike Sladojevića, Trkulju i Stankovića interesovalo je da li bi srpske snage mogle držati linije da je napao 2. korpus i da su ih muslimani u to vreme granatirali

Oko podneva me pozvao radio-vezom Vinko Pandurević i rekao da informišem trojicu starešina iz Glavnog štaba u vezi sa otvaranjem koridora da prođe kolona.
Sreo sam te oficire na putu iznad doline gde su se vodile najžešće borbe i gde smo izgubili 38-39 ljudi. Bila su prisutna tri pukovnika: Sladojević, Trkulja i Stanković. Na osnovu pitanja koja je ova grupa postavljala, stekao sam utisak da se komandant brigade Pandurević našao pod istragom zbog otvaranja koridora za kolonu.

Pitali su me da li bi mogli držati linije da je napao 2. korpus i da su nas muslimani u to vreme granatirali. Imao sam utisak da su oni mislili kako nismo uopšte pružali otpor 28. diviziji i da smo ih samo pustili da prođu. Bili su iznenađeni kad su čuli za naše gubitke, ali nisu izveli nikakve zaključke dok sam ja bio tamo.

(Izjava majora Dragana
Obrenovića Međunarodnom sudu za ratne zločine)
Održan je sastanak sa predstavnikom holandskog bataljona i civila iz Potočara. Umesto komandanta Tomasa Karemansa stigao je njegov zamenik, major Franken, s predstavnikom Mandžićem. Razgovarali su o pomoći ranjenim muslimanima iz Srebrenice. Radi se o 59 ranjenika koje je trebalo zbrinuti, i to je bio zadatak Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Nakon sastanka major Franken je potpisao izjavu da je odlazak muslimanskih civila iz enklave, odnosno Potočara dobrovoljan, da je celu akciju nadgledao i kontrolisao UNPROFOR, a sve to sprovela srpska vojska bez zabeleženih nepravilnosti.
Major Franken je svoj pristanak na izjavu opisao kao prisilan i“bezvredan“. Na svedočenju u Hagu je dao potpuno drugačiju izjavu: „U stvarnosti, general Mladić je „naredio stanovništvu da ode u Kladanj, tačka.“

(Haško svedočenje)

18. jul 1995.

I u Zvorniku i u samoj brigadi isijava veliko nezadovoljstvo nakon što se postepeno saznaju stvari o kojima pojma nisu imali. Malo je reći da su ogorčeni i nezadovoljni. Nakon vanrednog borbenog izveštaja od 15.7. koji je uputio komandi Drinskog korpusa, Pandurević šalje još jedan, kao izraz svoga dubokog neslaganja nad onim što saznaje da se desilo.
„Neshvatljivo mi je da je neko doveo oko 3.000 vojno sposobnih Turaka i razmestio ih po školama na opštini pored oko 7.000 odbeglih po šumama, čime je stvorena krajnje složena situacija i mogućnost potpune okupacije Zvornika zajedno sa snagama na frontu.

PARALELNI KOMANDNI LANAC

Razgovor između komandanta korpusa generala Krstića i neidentifikovanog sagovornika pokazuje paralelni komandni lanac, u kome čak ni komandant korpusa nije bio obavešten o važnim odlukama:
- Po čijem si odobrenju slao vojsku dole?
- pita Krstić.
- Po naređenju iz Glavnog štaba.

Među narodom je veliko nezadovoljstvo izazvano ovakvim postupcima, i opšte je mišljenje da se Srebrenica prelomila preko leđa Zvornika“.

U ovom izveštaju pukovnik Pandurević je izrazio veliko nezadovoljstvo zbog zločina koji su se desili u njegovoj zoni odgovornosti. Pukovnik Pandurević govori o nezadovoljstvu u Zvorniku izazvanom ubijanjem hiljada bosanskih muslimana u tom području. Pandurević je besan jer je cela njegova zona, kako tvrdi optužba u Hagu, bila „natopljena muslimanskom krvlju“.
19. jul 1995.

Nezuk
Manja grupa muslimana, zaostala ili odsečena od kolone, pokušala je pobeći iz enklave, ali je likvidirana kod Nezuka. U borbenom izveštaju Zvorničke brigade kaže se da je toga dana likvidirano 13 muslimanskih vojnika u Nezuku.
(Haški dokument).

Sutra: Holandski bataljon napušta Srebrenicu