subota 17. maj 2008.
RSS
• Feljton •
Početna > Feljton > Minobacački i bombaški napadi

Zločini albanskih terorista 1995-1998. godine (38)

Minobacački i bombaški napadi

U napadu terorističke grupe u rejonu karaule „Košare“ poginuli su major Goran Ostojić, vodnik prve klase Dragan Dušanić i vojnik Radoslav Cerović, a ranjen je vojnik LJubiša Vuković

Jake grupe albanskih terorista napale su 23. jula jedinicu Vojske Jugoslavije nedaleko od Komorana, na putu Priština - Peć. Napad je izvršen oko 18 sati, a na vojsku je pucano iz automatskog oružja i ručnih bacača. Vojnici su odgovorili na napad.

Minobacačima i automatskim oružjem, u 7 sati, istog dana je napadnuta i jedinica vojske Jugoslavije kod mesta Dulje, na putu Štimlje - Suva Reka. Pripadnici VJ su odgovorili na napad albanskih terorista.

Takođe 23. jula izvršen je, nešto posle 22.00 sati, i bombaški napad na kasarnu VJ „Stefan Nemanja“ u Kosovskoj Mitrovici. Na svu sreću, niko nije stradao, a na jednom vojnom objektu u kasarni bačena bomba je pričinila manju materijalnu štetu. Informativna služba Komande Treće armije saopštila je da su u toku noći 25/26. jula, u rejonu karaule „Vrbnica“ registrovani pokušaji nasilnog prelaska jugoslovensko-albanske granice i da su granični incident počinili albanski teroristi.

Napadi na karaule

Dana 26. jula, oko 02.00 sata, sa teritorije Republike Albanije, sa carine i obližnjih betonskih bunkera, u više navrata, otvarana je mitraljeska vatra na karaule Vojske Jugoslavije. Organi SRJ prijavili su navedene granične incidente nadležnoj lokalnoj mešovitoj komisiji, navodi se u saopštenju.

LIKVIDIRANI TERORISTI

Sedam pripadnika terorističke „oslobodilačke vojske Kosova“ likvidirano je 27. jula, nekoliko kilometara zapadno od sela Junik. Oni su se upustili u vatreni obračun sa pograničnim organima Vojske Jugoslavije u pokušaju da se ilegalno prebace na teritoriju Albanije u ranim jutarnjim satima.

UBIJEN KAPETAN

Na putu Orahovac - Mališevo snajperskim hicem je 25. jula ove godine ubijen kapetan Vladan Mikićević, na službi u Prizrenu, rođen 22. februara 1966. godine u Kragujevcu. Istog dana ranjeni su vojnici Zoran Popović (1978), Goran Mišić (1976) iz Kovina i vojnik - vozač Tibor Kelemen (1974) iz Prištine.

U toku ta dva dana je i na samom području Kosova i Metohije bilo više terorističkih napada na pripadnike i objekte Vojske Jugoslavije. Meta napada su bile karaule, kolone za snabdevanje i kasarne Vojske Jugoslavije.

U terorističkom napadu 26. jula, u rejonu sela Blace, opština Štimlje, poginuli su vojnici Zoran Janković (1977) iz Aranđelovca i Ivan Dimitrijević (1977) iz Kragujevca. U istom napadu su ranjeni vojnik Marjan Peternel (1977), rođen u LJubljani, i potporučnik Petar Pantić (1972) iz Pirota.

Sedam pripadnika terorističke „oslobodilačke vojske Kosova“ likvidirano je 27. jula, nekoliko kilometara zapadno od sela Junik. Oni su se upustili u vatreni obračun sa pograničnim organima Vojske Jugoslavije u pokušaju da se ilegalno prebace na teritoriju Albanije u ranim jutarnjim satima.

Kapetan Vojske Jugoslavije Bojan Denić ubijen je 28. jula u večernjim satima u rejonu sela Buče i Brezna kod Prizrena prilikom sprečavanja pokušaja ubacivanja grupe od 50 terorista sa teritorije Albanije u našu zemlju. Vojsci se tokom ovog obračuna predalo osam terorista dok su se ostali panično razbežali.

Žrtve

Kod graničnog kamena D-12/VII, 28. jula, sat posle ponoći, na području karaule „Milorad Stojanović“ grupa naoružanih terorista otvorila je vatru na naše graničare pokušavajući da pređe granicu iz pravca Albanije. Vojnici su na vatru odgovorili i vratili teroriste onamo odakle su i došli. Zaplenjena je izvesna količina oružja, municije i vojne opreme. Graničari su istog dana, oko 13.00 sati, kod graničnog kamena B-15/DžV, u rejonu karaule „Grebaja“, uhapsili jednog albanskog državljanina koji je nezakonito prešao granicu SR Jugoslavije. Tokom ove intervencije na graničare je neprestano otvarana vatra iz susedne zemlje.

U napadu, terorističke grupe u rejonu karaule „Košare“ poginuli su major Goran Ostojić, vodnik prve klase Dragan Dušanić i vojnik Radoslav Cerović, a ranjen je vojnik LJubiša Vuković, koji je medicinski zbrinut. Pri otkrivanju, okruženju i uništenju jake diverzantsko-terorističke grupe u graničnom pojasu na području opštine Prizren poginuo je kapetan Bojan Denić.

Sutra: Pojačan napad na karaule