ponedeljak 17. mart 2008.
RSS
• Srbija •
Početna > Srbija > Kolektor vode do kraja aprila

Kolektor vode do kraja aprila

SUBOTICA - Radovi na rekonstrukciji kanalizacije u Ulici braće Radića na potezu od Prvomajske do Ulice Sonje Marinković, koji su otpočeli 20. oktobra prošle godine, teku prema utvrđenom planu. Rukovodilac investicija u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Goran Mijatović kaže da je gradnja glavnog kolektora stigla do kote 720 metara od ukupne dužine voda, koja je 800 metara.

- Sa primarnim vodom rade se i sekundarni u istoj dužini za priključenje potrošača. Kada je u pitanju glavni kolektor, čije je promer 1.500 mm, preostali su nam još zemljani radovi i polaganje kolektora, dok će se sekundarni vodovi promera 250 mm polagati na preostaloj dužini od 700 metara. Dubina kopanja je oko 4 metra, pa visok nivo podzemnih voda otežava izvođenje radova, kaže Mijatović. Rekonstrukcija kanalizacije finansirana je sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

- Predviđena sredstva za ovu investiciju su 80 miliona dinara, ali je ugovor sa izvođačem radova DTD „Severna Bačka“ sklopljen na oko 70 miliona. Ovaj deo grada koji se spaja sa Prozivkom dobiće novi izgled i veću gustinu naseljenosti jer Generalni plan predviđa na potezu između ulica Blaška Rajića, E-5 puta i Senćanskog puta gradnju višespratnica i većih betonskih površina, zbog čega će i količina otpadnih i atmosferskih voda biti mnogo veća. Ovaj kolektor treba da rastereti Kolektor 3, dodaje Mijatović. Ukoliko se radovi nastave ovim tempom i vremenske prilike budu stabilne, do polovine aprila se očekuje završetak posla.