utorak 14. avgust 2007.
RSS
• Beograd •
Početna > Beograd > Ko će da "leti"iz centra grada?

Opština Stari grad prva u zemlji pravi katastar zagađivača

Ko će da "leti"iz centra grada?

Izrada katastra treba da se realizuje u tri faze. Prva faza biće realizovana do 28. februara sledeće godine, druga faza tokom 2008, a treća u 2009. godini

U želji da smanji mnogobrojne izvore zagađenja, opština Stari grad, u saradnji sa sekretarom za zaštitu životne sredine i Gradskim zavodom za javno zdravlje, sklopila je dogovor o izradi katastra zagađivača u ovom delu Beograda. Opština Stari grad jedna je od najurbanijih u Srbiji, sa velikom gustinom populacije, a ono što je malo poznato široj javnosti u ovom delu prestonice su i štamparije, toplane, luka, a i saobraćaj je izuzetno frekventan.

- Mi smo prva opština u zemlji koja će da krene sa ovakvom vrstom projekta. Dogovoreno je da Gradski zavod napravi spisak zagađivača kako bi se utvrdila vrsta emitovanja njihovog zagađenja. Pored buke iz obližnjih kafića, stanari Kosovske ulice žale nam se na buku i smrad koji dopire iz objekta u kome se nalazi štamparija Borbe - rekla nam je LJiljana Petrović, sekretar saveta za ekologiju ove opštine, pokazujući nam dopis skupštine stanara Kosovske 28.

Nadležni se nadaju da će na ovaj način uticati na to da se pojedini zagađivači izmeste iz centra grada, kao i da se reguliše saobraćaj u užem jezgru centra prestonice.
Praćenje kvaliteta životne sredine obuhvatiće merenje zagađenja vazduha, buku u životnoj sredini, zagađenje zemljišta na otvorenim lokacijama i izvore nejonizujućeg zračenja.

 Celokupan projekat finansiraće Skupština grada, a vrednost prve faze izrade katastra zagađivača iznosiće oko tri miliona dinara.

- Izrada katastra zagađivača treba da se realizuje u tri faze. Prva faza, koja će biti realizovana do 28. februara sledeće godine obuhvata izradu projekta katastra, a stručnjaci će obilaziti teren. Druga faza će se realizovati tokom 2008. godine i obuhvata kvantifikaciju izvora zagađenja, njihovu karakterizaciju i razradu sistema monitoringa - objasnila nam je Petrovićeva, naglasivši da mere sanacije i podizanja kvaliteta životne sredine na teritoriji te opštine slede u trećoj, završnoj fazi, koja će se realizovati tokom 2009. godine.

Osnovni cilj izrade katastra je stvaranje uslova za upravljanje životnom sredinom kroz sprovođenje preventivnih aktivnosti, sanacije i unapređenja stanja. A da bi se ovo ostvarilo, neophodno je identifikovanje svih izvora zagađenja na kvalitet životne sredine.