utorak 11. decembar 2007.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Podmetnuta radioaktivnost?

U krugu Rudnika olova i cinka na Rudniku pronađen odbačeni radioaktivni kontejner

Podmetnuta radioaktivnost?

Nuklearni institut u Vinči ispituje sadržinu kontejnera teškog 60 kilograma, pronađenog početkom decembra u blizini rudničke jame. Radioaktivnost 100 puta veća od dozvoljene. Na specijalnoj posudi pločica sa natpisom „Zorka-Šabac“ pričvršćena žicom, bez plombe i sa nečitkim brojevima

GORNJI MILANOVAC/ŠABAC - U ponedeljak, 3. decembra oko 7 sati ujutru, radnik Svetolik Džoković je sasvim slučajno, u krugu Rudnika olova i cinka (ROC) na planini Rudnik, ugledao kontejner na kojem su bile jasne oznake da je sadržaj radioaktivan. O tome je odmah obavestio rukovodstvo ROC-a, koji je vlasništvo preduzeća „Kontago“ iz Beograda, a rukovodstvo je pozvalo policiju i druge nadležne službe. Prema izjavi Ace Ilića, generalnog direktora Rudnika, odmah su pregledane sve rudničke jame i ceo rudnički krug, zbog straha da su „nepozvani“ ostavili još koji radioaktivni paket.

- Kontejner težine oko 60 kilograma i dimenzija 70 puta 50 santimetara pronađen je na lokaciji Zlokućko groblje u Majdanu, u neposrednoj blizini žičane ograde i na udaljenosti od oko 60 metara od izlaza iz glavne rudničke jame. Kontejner je u obliku cilindra i s jasnim oznakama na ruskom jeziku da je reč o radioaktivnom sadržaju. Ono što je sasvim sigurno je to da u mi u rudniku, u našem tehnološkom postupku, ne upotrebljavamo nikave radioaktivne materije, i zaista nam je nejasno kako se kontejner našao u rudničkom krugu - izjavio je Aca Ilić, generalni direktor ROC-a Rudnik.

On kaže i da vrlo je simptomatično to što je na kontejneru bila i pločica, pričvršćena samo običnom žicom i bez plombe, na kojoj je pisalo „Zorka - Šabac“, s brojevima koji su slabo čitljivi.

- Što je bilo do nas, mi smo uradili - pozvali smo policiju, nadležne inspekcije, a dan pošto je pronađen, kontejner je odvezen u Nuklearni institut u Vinči, radi tačnog utvrđivanja sadržaja i visine radioaktivnosti njegovog sadržaja. Naravno, merenje je izvršeno i na licu mesta i to u dva navrata - prva merenja je izvršio Slobodan Pantić, načelnik laboratorijske stanice OŠ TO, po čijem je merenju radioaktivnost iznosila 28 bekerela, a dozvoljene vrednosti su 0,25 bekerela. Uvećano zračenje na oplati kontejnera konstatovala je i ekipa Instituta iz Vinče, ali u znatno manjoj meri.

U „ZORKI“ POJMA NEMAJU!

„Zorka“ nema veze s radioaktivnim kontejnerima Josip Mitrić, generalni direktor šabačkog holdinga „Zorka-Šabac“, kaže da oni ništa ne znaju o pronalaženju bilo kakvih kontejnera s radioaktivnim otpadom koji potiču iz ovog preduzeća.
- „Zorka-Šabac“ je nekada kupovala koncentrat cinka iz Rudnika olova i cinka na Rudniku za potrebe „Obojene metalurgije“, koja je u sastavu holdinga. Od 2000. godine, koncentrat cinka se ne kupuje iz ovog rudnika. Mesečna proizvodnja cinka u fabrici bila je zanemarljiva u odnosu na kapacitete „Obojene metalurgije“ i bila je svega 1.000 tona. Koncentrat cinka nikada nije dopreman kontejnerima, već kamionima, jer je reč o rinfuznoj masi. Otkako sam ja direktor, od 2002. godine, nikakave radioaktivne materije nisu stigle ne samo na planinu Rudnik, već na bilo koje drugo mesto, jer ih nemamo - izričit je direktor Mitrić.
„Obojena metalurgija“, koja je u sastavu holdinga, već godinu dana ništa ne proizvodi, jer je raskinut ugovor o zakupu s firmom „Binani“, koja je ovde obavljala isključivo doradne poslove.

AUSTRIJANCI: NE RADIMO SA ROC

Ni druga nekadašnja članica holdinga, „Zorka-Nemetali“, koja je posle privatizacije promenila naziv u „Alas Holding“, i vlasništvo je austrijske grupe „Asamer“, nema nikavu poslovnu saradnju s pomenutim rudnikom olova i cinka. Ova firma ima rudnik kamena u susednoj opštini Vladimirci, u Jazovniku.
- Mi ne eksploatišemo kamen na Rudniku. Navodne radioaktivne pločice za određivanje vlažnosti kamena su za nas novost. Naši tehnolozi kažu da se vlažnost kamena određuje u laboratorijskim uslovima, tako što se kamen uzme, zagreva se do određene temperature i na osnovu stepena isparenja vode, određuje se njegova vlažnost. Dakle, nikave radioaktivne pločice se ne koriste - kaže Ivan Mitrović, generalni direktor „Alas Holdinga“ u Šapcu.

Ilić navodi da su izvršena i merenja zemljišta nakon odnošenja kontejnera, ali nisu zabeležene uvećane vrednosti zračenja.

- U ovom trenutku ne znamo ko je mogao da donese kontejner u krug rudnika i da ga tu ostavi, niti iz kojih razloga. Jedino što je sigurno je to da smo napravili kompletan pregled svih jama i svih objekata i površina koje pripadaju ROC-u Rudnik, i da nismo pronašli ništa - istakao je generalni direktor ROC-a Rudnik.

Informacija o radioaktivnom kontejneru prilično je uzburkala javnost na Rudniku i okolini, ali više detalja znaće se pošto Institut u Vinči uradi kompletan nalaz, koji će morati da plati ROC Rudnik, u iznosu do nekoliko stotina hiljada dinara, a nakon završetka policijske istrage koja je u toku, u cilju pronalaženja lica koja su kontejner s radioaktivnim otpadom donele i ostavile u rudnički krug.

Bitan detalj za istragu je i pločica na kojoj piše „Zorka-Šabac“, jer to preduzeće ima svoje pogone za eksploataciju kamena na Rudniku, a prema prvim, nezvaničnim podacima, sadržaj iz kontejnera se uglavnom koristi za određivanje vlažnosti stena i drugih sličnih materijala.

Komentari

I dalje smo sami svoji neprijatelji....Sta vise reci.