petak 11. januar 2008.
RSS
• Društvo •
Početna > Društvo > Sudije sačekala 1.074 zaostala predmeta

Posle godinu i po dana održana prva sednica novog sastava Ustavnog suda Srbije

Sudije sačekala 1.074 zaostala predmeta

BEOGRAD - Ustavni sud od 1991. godine do 31. decembra 2007. godine nije rešio 1.074 predmeta.

Posle godinu i po dana blokade Ustavnog suda, zbog odlaska u penziju Slobodana Vučetića, juče je prvi put održana sednica kojom je predsedavala Bosa Nenadić, nova predsednica tog suda.
Ona je rekla da je prioritet najvišeg suda u Srbiji da reši predmete iz prošlog veka, kao i da će pažnja biti usmerena, između ostalog, na ustavne žalbe, koje su prvi put ustanovljene novim Ustavom.

- Ustavnom sudu je u periodu od oktobra 2006. do decembra prošle godine izjavljeno 359 ustavnih žalbi, 250 inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih pravnih akata, 193 inicijative za ocenu zakonitosti propisa lokalne samouprave i više od 100 za ocenu ustavnosti propisa privrednih društava i drugih pravnih lica. Predmeta kojima se osporavaju uredbe i drugi akti vlade ima 92, dok se 53 inicijative odnose na osporavanje opštih akata ministarstava - rekla je Nenadićeva.

Ukazavši da u prethodnim godinama nije bilo previše sporova vezanih za sukobe nadležnosti, Nenadićeva je istakla da je tokom prošle i pretprošle godine u Ustavni sud prispeo 21 predmet u kome se traži rešavanje sukoba nadležnosti između sudova i drugih državnih organa.

Ona je dodala da je želja sudija da taj sud bude efikasan i da njegove odluke budu delotvorne.

- Potrebno bi nam bilo oko tri godine da rešimo sve zaostale predmete, ali pod uslovom da nam ne pristižu novi. Naravno, ovo ostaje samo u domenu pretpostavke - istakla je predsednica najvišeg suda.

Kako bi Ustavni sud funkcionisao normalno i efikasno, rekla je Nenadićeva, moraju se oformiti tri komisije.
- Prav komisija je redakciona, kojom će predsedavati Katarina Manojlović-Andrić, druga komisija je za organizaciono-finansijska pitanja, a njom će predsedavati Vesna Ilić-Prelić, dok je treća komisija za praćenje propisa, a njen predsednik će biti Dragan Stojanović - navela je Nenadićeva.

Zakon o Ustavnom sudu usvojen je novembra prošle godine, nakon čega je izborom deset od predviđenih 15 članova formiran i sam sud. Pet izabranih sudija predložila je Skupština Srbije, a pet predsednik Srbije. Preostalih pet sudija treba da bude imenovano na opštoj sednici Vrhovnog kasacionog suda, od deset kandidata koje na zajedničkoj sednici predlože Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Vrhovni kasacioni sud još nije formiran, kao ni druga dva pomenuta pravosudna tela.

Na sednici 26. decembra 2007. godine za predsednika je izabrana Bosa Nenadić, koja je bila sudija i u prethodnom sastavu Ustavnog suda.

Ključne reči: