petak 10. avgust 2007.
RSS
• Dosije •
Početna > Dosije > Bošnjaci i Hrvati osumnjičeni za zločine počinjene nad Srbima u Bosni i Hercegovini (37)

Bošnjaci i Hrvati osumnjičeni za zločine počinjene nad Srbima u Bosni i Hercegovini (37)

Barić Braco, zvani Galava - Hrvat stalno nastanjen u LJubini, opština Ilijaš, pripadnik TO. Odgovoran je za učešće u napadu 10. juna 1992. na srpsko selo Čemerno, opština Ilijaš. Selo je uništeno, a na svirep način ubijeno je 30 osoba srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) KU 64/92 od 17. jula 1992).

Barić Danko, zvani Sinće - Hrvat po nacionalnosti, stalno nastanjen u LJubini, opština Ilijaš, pripadnik TO. Odgovoran je za učešće u napadu 10. juna 1992. na srpsko selo Čemerno, opština Ilijaš. Selo je uništeno, a na svirep način ubijeno je 30 osoba srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) KU 64/92 od 17. jula 1992). Takođe je odgovoran za počinjeno krivično delo zločin protiv civilnog stanovništva izvedeno dana 19. jula 1992. u mestu LJubina, opština Ilijaš na magistralnom putu Tuzla - Sarajevo. Tada su ubijeni Srbi Nikolić Jovan, Marić Tihomir i Macanović Slobodanka, a teško su ranjeni Marković Marica, Marković Zorica, Marković Gordana i Macanović Vlatko.

Barić Karlo - Iz sela Nasići, vojnik TO. Odgovoran je za učešće u napadu 10. juna 1992. na srpsko selo Čemerno, opština Ilijaš. Selo je uništeno, a na svirep način ubijeno je 30 osoba srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) KU 64/92 od 17. jula 1992).

Barić Pepo - Hrvat, vlasnik SUR „Gril“, stalno nastanjen u LJubini, opština Ilijaš, pripadnik TO. Odgovoran je za učešće u napadu 10. juna 1992. na srpsko selo Čemerno, opština Ilijaš. Selo je uništeno, a na svirep način ubijeno je 30 osoba srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) KU 64/92 od 17. jula 1992).

Barić Stjepan - Iz sela Solakovići, opština Breza, vojnik TO. Odgovoran je za učešće u napadu 10. juna 1992. na srpsko selo Čemerno, opština Ilijaš. Selo je uništeno, a na svirep način ubijeno je 30 osoba srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) KU 64/92 od 17. jula 1992).
Barić Džafer - Iz Goražda, pripadnik hrvatsko-muslimanskih snaga. Odgovoran je za učešće u napadu na sela Galiće, Hodžiće, Brajkoviće, Medanoviće, Bogoviće, Pokobolje, Vašadiće, Oštrice, Baždare i Bjelice, opština Srbinje, dana 19. decembra 1992. Tokom tih napada na razne načine ubijeno je i izmasakrirano 51 civilno lice srpske nacionalnosti: troje je zaklano oštrim predmetom, troje spaljeno, a ostali su pobijeni iz vatrenog oružja. Svi objekti u selima su spaljeni.

Barić (Vinko) Zoran - Hrvat stalno nastanjen u LJubini, opština Ilijaš, pripadnik TO. Odgovoran je za učešće u napadu 10. juna 1992. na srpsko selo Čemerno, opština Ilijaš. Selo je uništeno, a na svirep način ubijeno je 30 osoba srpske nacionalnosti (navedeno u krivičnoj prijavi (KP) KU 64/92 od 17. jula 1992).
(Nastavlja se)

Ključne reči: