petak 9. maj 2008.
RSS
• Feljton •
Početna > Feljton > Jačanje upada iz Albanije

Zločini albanskih terorista 1995-1998. godine (30)

Jačanje upada iz Albanije

Svi napadi su uspešno odbijeni, a terorističke bande su razbijene, proterane i onemogućene, ali je, nažalost, u njima ubijen ili povređen i jedan broj pripadnika Vojske Jugoslavije

U toku 1998. godine bilo je sve više napada na pripadnike i objekte Vojske Jugoslavije, ponajviše na granici i u pograničnom pojasu prema Albaniji, koji su, u pokušaju ilegalnih prelazaka granice radi prenošenja velikih ko ličina najzraznovrsnijeg oružja i vojne opreme ili ubacivanja terorističkih bandi vršeni pre svega iz susedne države, ali i sa naše teritorije. Albanski teroristi su izvršili i veliki broj napada na jedinice Vojske Jugoslavije unutar teritorije Kosova i Metohije.

Svi ti napadi su uspešno odbijeni, a terorističke bande su razbijene, proterane i onemogućene, ali je, nažalost, u njima ubijen ili povređen i jedan broj pripadnika Vojske Jugoslavije.     

Otežane uslove u kojima žive i rade pripadnici Prištinskog korpusa određuju: prvo, pojačano nastojanje stranih činilaca da neposredno utiču da se „problem Kosova“ internacionalizuje do mere koja će zahtevati i opravdati njihovo posredovanje i neposredno angažovanje; drugo, intenziviranje psihološko-propagandne i diverzantsko-terorističke delatnosti odmetničkih i terorističkih bandi uključivanja studentskih protesta radi podizanja ukupne tenzije uključivanja stranog činioca u rešavanje „problema Kosova“; treće, pojačano aktiviranje švercerskih kanala i upada terorističkih i drugih naoružanih grupa preko jugoslovensko-albanske granice, uz oružane napade na pripadnike graničnih jedinica VJ, te pljačku i ubijanje lokalnog stanovništva u pograničnoj zoni; četvrto, intenziviranja teroristička dejstva u centralnom delu zone Korpusa u Drenici, gde su samo u toku 1997. godine bila 54 teroristička napada u kojima je poginulo 17 lica, a 21 lice je ranjeno“.

ZAPLENJENO ORUŽJE I TERORISTIČKA OPREMA

Informativna služba Treće Armije Vojske Jugoslavije saopštila je da je pri pokušaju prelaska državne granice grupa naoružanih lica sa teritorije Republike Albanije došlo do graničnog incidenta u kojem su pripadnici graničnih jedinica Vojske Jugoslavije razbili terorističku grupu i zaplenili veću količinu oružja, municije i druge terorističke opreme, koja je prenošena na sedam tovarnih grla. Incident se dogodio 16. aprila, oko dva sata, na delu državne granice u predelu Juničkih planina, u rejonu opštine Đakovica.

INCIDENTI JEDAN ZA DRUGIM

Prvi granični incident dogodio se 22. januara na području karaule „D. Jauković“, kada je nezakoniti prelaznik povredio teritoriju SR Jugoslavije u dubini oko 100 metara. Pri zaustavljanju i u toku bekstva prema granici Albanije bacio je torbu u kojoj je nađen jedan automat i 910 metaka.
Sledeći incident se dogodio 16. februara na Skadarskom jezeru kada su tri albanska državljanina, pokušavajući ilegalni prelazak čamcem, povredila jugoslovenske teritorijalne vode u dubini oko 150 metara. Nakon intervencije graničnih organa VJ otplovili su na teritoriju Albanije.

Dana 6. marta, u 18. sati, sa teritorije Albanije nepoznata lica su ispalila pet rafala na našu teritoriju u pravcu karaule „Dejan Radanović“. Nekoliko zrna je palo na krov karaule.

Sutradan, 7. marta, u 13.35 sati, na području karaule „Morina“ tri naoružana lica prešla su iz Albanije na teritoriju SR Jugoslavije. U toku potere za ilegalcima i pretresa terena, u 17 sati oko 20 naoružanih lica je sa teritorije Albanije otvorilo vatru u pravcu granične patrole Vojske Jugoslavije. Na vatru je odgovoreno, nakon čega su se napadači povukli u dubinu albanske teritorije.

Pet dana kasnije, 12. marta, u 11.30 sati, porušen je granični kamen C-4, oznaka SRJ na kamenu je potpuno uništena a natpis Republike Albanije okrenut prema SR Jugoslaviji. Oznaku su uništila tri prerušena lica sa kapama na glavama. Nakon intervencije graničnih organa Vojske Jugoslavije oni su pobegli u dubinu teritorije Albanije. Nepoznata lica su 15. marta oko 1.30 sati povredila teritorijalne vode na reci Bojani, 300 metara nizvodno od istoimene granične karaule.

Po otkrivanju pokušaja prelaska državne granice i upozorenja naših graničara teroristi su otvorili vatru iz automatskoj oružja. U skladu s pravilima granične službe, jugoslovenski graničari su odgovorili vatrom i sprečili pokušaj prelaska državne granice pri čemu su razbili terorističku grupu, ubili pet tovarnih grla i zaplenili preko 60 automatskih pušaka, četiri mitraljeza, 100 ručnih bombi, preko deset hiljada metaka za automatsko oružje i veću količinu druge terorističke opreme.

Sutra: Razbijanje terorističkih grupa