sreda 8. avgust 2007.
RSS
• Feljton •
Početna > Feljton > Ćutanje o ubistvima

Srebrenica iz sata u sat (23)

Ćutanje o ubistvima

Predloženo je da se na linijama otvori koridor i kolona propusti, kako bi se izbegle žrtve i smanjila pretnja koju oni predstavljaju za bezbednost Zvornika i pozadinu srpskih borbenih linija

O svemu tome, ni Pandurević, ni bilo ko drugi iz jedinice, nije do tog časa imao nikakve informacije, i tek tada su se susreli sa novom, izuzetno složenom i neizvesnom situacijom. Upravo onom na koju je u Bratuncu upozoravao Pandurević generala Mladića, kada ovaj nije hteo da ga posluša. „Mi osvajamo Žepu, a pada nam Zvornik“. Šta to bi, nije mogao da dođe sebi?!

Selo Žepa, obična vukojebina u odnosu na glavni grad istočne Bosne. Zar se uopšte sme postavljati pitanje: Žepa ili Zvornik? Tokom celog rata o svemu se moglo razgovarati, samo ne o sudbini, tačnije očuvanju Zvornika. Možda je tek u nekoliko kritičnih dana razmatrana mogućnost ozbiljnog napada na grad, ali to nikad nije dolazilo u obzir ni u najcrnjim mislima, a ovo sad...
09.00

Zahtev za povratak u Zvornik je odobren i Pandurević je naredio izvlačenje jedinice iz borbe, formiranje kolone i povratak u brigadu. Za nepun sat otpočeo je marš prema Zvorniku i time je završen ratni zadatak u borbama za Žepu.

NAORUŽANA KOLONA  MUSLIMANA

10.00
U Zvorničkoj brigadi znaju za naoružanu kolonu muslimana u kojoj je 4.000-5.000 boraca i civila. Prijavljuju komandi korpusa tešku i neizvesnu borbu koja se vodi sa muslimanskom vojskom iz kolone, kao i dejstva njihovih jedinica koje napadaju liniju fronta nastojeći da je probiju i omoguće proboj kolone. U okršaju nakon tog napada angažovana je cela Zvornička brigada sem onog dela koji je na Žepi.
Brigada prijavljuje komandi korpusa tešku borbu sa 28. divizijom, kao i dejstva 2. korpusa Armije BiH, koji napadaju liniju fronta da bi pomogli koloni u proboju.

10.00
Presretnut je razgovor između generala Krstića i pukovnika LJubiše Beare, koji je počeo žalbom Krstiću na oficira Radomira Furtulu, komandanta 5. podrinjske brigade
- Furtula ne zarezuje što komandant naređuje.
- Kako to misliš, LJubo?
- Generale, Furtula nije ispoštovao naređenje šefa.
- Slušaj, on je njemu naredio da tenk se izvodi, a ne voz.  
- Ma, treba mi 30 ljudi kao što je naređeno.
- Uzmi od Nastića ili od Blagojevića, ne mogu ti ja odavde ništa izvući.
- Ali nemam ovde, trebaju mi danas i vraćam ih noćas. Krle, shvati, ne mogu da ti objašnjavam ovako...

- Ma, sve ću poremetiti na njegovom pravcu ako to izvučem, a od njega mnogo zavisi.
- Ne mogu da rešim ništa bez 15 do 30 ljudi sa Bobanom Inđićem.
- LJubo, ovo nije zaštićeno...
- Znam, znam.
- Videću šta mogu, ali mnogo ću poremetiti, pogledaj dole kod Nastića i kod Blagojevića.
- Ma, nemam, da imam ne bih tražio već treći dan.
- Vidi kod Blagojevića, uzmi njegove „Crvene beretke“.
- Ma, nema, ostalo ih samo četiri, oni su zdimili, jebi ih, nema ih više tamo.
- Videću šta mogu.
- Vidi i neka dođu kod Draga.
- Ne mogu ništa garantovati.
- Krle, ja ne znam više šta da radim...

Sva naređenja i zapovesti Glavnog štaba vojske Republike Srpske i Drinskog korpusa iz Han Pijeska upućivani su direktno u komandu brigade u Zvornik, majoru Draganu Obrenoviću koji je primao naređenja pretpostavljenih i izdavao ih brigadi. Pošto veze sa Zvornikom nisu funkcionisale, major Obrenović i Pandurević nisu mogli ni komunicirati, niti koordinirati akcije.

Predloženo je da se na linijama otvori koridor i kolona propusti, kako bi se izbegle žrtve i smanjila pretnja koju oni predstavljaju za bezbednost Zvornika i pozadinu srpskih borbenih linija.
- LJubo, uzmi onda one gore, iz MUP-a.
- Ma, neće oni ništa da rade, pričao sam i nema drugog rešenja nego 15 do 30 sa Inđićem. Ono što je trebalo doći trinaestog, a nije.
- LJubo, ti mene razumi, vi ste meni uradili svašta, u pičku materinu!
- Razumem, ali razumi i ti mene, da je to tada ispoštovano, ne bismo se sada prepirali.

- Jebi ga, sad ću ja za to biti kriv.
- Ja ne znam šta da radim, Krle, najozbiljnije ti kažem. Ima još 3.500 „paketa“ koje moram da razdelim, a nemam rešenja.
- Jebi ga, videću šta mogu.

Sutra: Nadređeni nisu znali šta se dešava na terenu

Ključne reči: