nedelja 8. jun 2008.
RSS
• Politika •
Početna > Politika > I slanje misije Evropske unije protivno pravu

DOKUMENTI Analiza Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije (4)

I slanje misije Evropske unije protivno pravu

Takođe, došlo je do jednostrane odluke svih država članica EU, kao i organa same EU, o slanju misije EULEKS na KiM bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, što je suprotno međunarodnom pravu. Prema izjavama najviših funkcionera nekih država članica EU, cilj te misije je pomoć u izgradnji i ostvarivanju „nezavisnog Kosova“. Tako govore, na primer, britanski premijer Braun i francuski predsednik Sarkozi, u izjavi koju je preneo londonski Gardijan u broju od 14. decembra 2007, u tekstu pod naslovom „Lideri EU se saglasili oko kosovske misije“ ( „EU Leaders Agree Kosovo Mission“). Posle donošenja odluke o slanju misije EULEKS na KiM, Gordon Braun je rekao „Lideri EU su se danas saglasili da pošalju misiju na Kosovo, kao podršku očekivanom proglašenju nezavisnosti“, a francuski predsednik Nikola Sarkozi je rekao „da će Srbija moći da pristupi Evropskoj uniji jedino ako preda osumnjičene za ratne zločine i ako poštuje nezavisnost Kosova.“

Ova promena okolnosti je od suštinskog značaja za sam SSP i njegovu primenu. Bečka konvencija u članu 62 i kod već zaključenih i ratifikovanih međunarodnih ugovora predviđa, kao osnov za prestanak ugovora ili povlačenje ugovorne strane iz njega, suštinsku promenu okolnosti u odnosu na stanje u trenutku zaključenja ugovora. Ovde je značajno da strane nisu predvidele ovakvu promenu okolnosti, kao i da su prvobitne okolnosti predstavljale suštinsku osnovu pristanka ugovornih strana da budu vezane ugovorom. U tom smislu se promenom prvobitnih okolnosti korenito menja značaj obaveza koje ostaju da se izvrše na osnovu ugovora ( klauzula rebus sic stantibus ). U konkretnom slučaju, došlo je do suštinske promene okolnosti između momenta parafiranja i potpisivanja ugovora, koje korenito menjaju značaj obaveza koje treba da se izvršavaju na osnovu SSP. Naime, postavlja se pitanje da li bi Vlada Republike Srbije dala saglasnost da se parafira takav tekst SSP, imajući u vidu obaveze koje je vlada preuzela Rezolucijom Narodne skupštine od 26. decembra 2007. godine, da je znala ili mogla da zna da će druge strane ugovornice - EU i njene zemlje članice, tako drastično prekršiti međunarodno pravo i posebno pravno obavezujuću Rezoluciju 1244 SB. Rezolucija 1244 je doneta na osnovu imperativnih normi Glave 7 Povelje UN i u ovoj Rezoluciji je izričito definisano da je pokrajina Kosovo sastavni deo Republike Srbije. Samim tim je i ovlašćenje koje je Vlada Republike Srbije dala svom potpredsedniku da zaključi ugovor pod jednim okolnostima prestalo da važi u momentu suštinske promene tih okolnosti.

Nastaviće se